Återvinning heterogena plastgolvet Genius

Återvinning heterogena plastgolvet Genius

ReStart Genius

Excellence Genius är ett löslagt ftalatfritt heterogent vinylgolv från Tarkett, speciellt utvecklat för återvinning. Eftersom produkten är löslagd så krävs ingen process för att ta bort lim eller spackel.

Hur fungerar det?

Materialet inspekteras innan beslut om återvinning fattas. Excellence Genius är enkel att identifiera tack var ett mycket typiskt mönster på mattans baksidan. Insamlingen görs i nära samarbet med den som ansvarar för utrivningen. Vid lastning används en långpall med stöd som vi levererar ut till projektet utan kostnad. Materialet transporteras till vårt återvinningscentra där det avsynas och granuleras sedan och används som råvara vid tillverkning av nya golv vid vår fabrik i Sedan, Frankrike.   
 

Vilken typ av löslagda plastgolv kan vi återvinna?

  • Alla varianter av Excellence Genius (inklusive akustik mm.) och oavsett tillverkningsår

Vad vill vi INTE ha i säckarna?

  • Andra löslagda plastgolv från Tarkett till exempel Nordic Stabil
  • Konkurrentmaterial
  • Knivblad, förpackningsmaterial och annat avfall

Hur gör jag?

            - typ av golvmaterial

            - uppskattad mängd material (kvm)

            - adress och kontaktperson/ansvarig för utrivningen  

  • Excellence Genius identifieras enkelt genom det speciell baksidesmönstret. 
  • Efter klartecken från Tarkett planeras rutiner för hantering och transport specifik för varje projekt i samråd med Tarkett och fastighetsägaren/ansvarig för utrivningen. 
  • Materialet tas emot av Tarkett i Ronneby där det avsynas och vägs in. 
  • Det granuleras sedan används som råvara vid tillverkning av nya golv vid vår fabrik i Sedan, Frankrike.
  • Kunden kan efter förfrågan erhålla ett certifikat för mängden material som samlats in, mängd råvara och CO2-utsläpp som återvinningen sparat.
  • För varje kvadratmeter Excellence Genius som återvinns minskar klimatutsläppen med ca 12 kg CO2.

Kontakt
För mer information om hur ReStart Genius fungerar, kontakta din Tarkett-representant.
För mer information om beräkningar av utsläpp vid återvinning kontakta:

Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef: +46 70 300 19 12, dag.duberg@tarkett.com.
Nils Säving, miljöspecialist: +46 8 625 19 74, nils.saving@tarkett.com.

Kollektioner

Du kanske också är intresserad av:

Återvinning av golv i Tarkett Atelje
Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Det som förr sågs som avfall omvandlar vi till råvaror och nya innovativa produkter. På Tarkett pratar vi inte längre om produkternas "end-of-life" utan "end-of-use".