Beräkna klimatvinsten vid återvinning

Beräkna klimatvinsten vid återvinning

Klimatvinster vid återvinning

På Tarkett ser vi cirkulär ekonomi som en helt avgörande väg för att minska vår klimatpåverkan. Genom ökad återvinning så ser vi till att avfall inte går till förbränning och dessutom kan vi ofta ersätta jungfrulig fossil råvara med återvunnet material vilket ger stora klimatvinster. 

Klimatvinsterna vid återvinning utgörs av följande delar:

•    Uteblivna utsläpp eftersom avfallet inte förbränns
•    Minskade utsläpp eftersom återvunnet material ersätter jungfrulig råvara

Nedan följer några exempel på beräkningar. Vill du fördjupa dig så har vi tagit fram ett dokument som riktar sig till dig som har ett intresse av att beräkna klimatvinsten från återvinning och som gör koldioxidbudgetar för bygg- och renoveringsprojekt.

Utsläpp vid förbränning

I Sverige idag är förbränning det vanligaste sättet att ta hand om utrivna golv. Ofta sker förbränningen i moderna anläggningar med god rökgasrening, där förbränningsenergin tas tillvara antingen i form av fjärrvärme eller till elproduktion i kraftvärmeverk. Men även om avfallet i dessa fall kan sägas göra viss nytta så bidrar det ändå till utsläpp av växthusgaser som driver på klimatförändringarna.

Exempel på CO2-utsläpp vid förbränning av 1 kvm golv:

2 mm PVC-golv: 6,3 kg CO2
2,5 mm Linoleum: 5,0 kg CO2
LVT Click: 9,5 kg CO2
Textilplatta (Ecobase): 4* kg CO2  
14 mm parkett: 12 kg CO2

*2,5 kg från baksidan, 1,5 kg från garnet

Utsläpp vid framställning av ny råvara

Om avfall kan återvinnas och användas som råvara till nya produkter så blir utsläppen lägre än vid utvinning och tillverkning av ny jungfrulig råvara.  Det finns dock undantag. Vid depolymerisering/återvinning av Polyamid (PA6), som används i bl a textilgolv, avger processen ca 1,7 kg CO2/kg råvara som behandlas. Trots detta så blir klimatvinsten stor eftersom tillverkningen av ny PA6 har ännu större utsläpp.  

Exempel på utsläpp vid framställning av råvara till 1 kvm golv :

PVC: 5, 5 kg CO2
Linoleum: 2,0 kg CO2
LVT Click: 11,5 kg CO2
Textilplatta (EcoBase):  6,2* kg CO2  
Parkett: 3 kg CO2

*1,5 kg från baksidan, 4,7 kg från garnet

Stora klimatvinster vid återvinning

Om båda dessa delar räknas samman och utsläpp från själva återvinningsprocessen räknas bort så ser det ut så här:

Exempel på klimatbesparingar vid återvinning av olika avfallsfraktioner från golv:

Installationsspill (kg)
1 kg vinyl: 3,6 kg CO2
1 kg linoleum: 2,3 kg CO2
 
Post-use golv (kvm)
1 kvm homogen vinyl: 11,8 kg CO2
1 kvm Genius: 12,4 kg CO2
1 kvm textilplatta PA6 med bitumenbaksida: 6,0 kg CO2
1 kvm textilplatta PA6 med Ecobase baksida: 10,0 kg CO2

Detta innebär att återvinning har potential att ge mycket stora klimatbesparingar jämfört med dagens scenario där golvavfall regelmässigt går till förbränning. Tarkett har idag system för att samla in och återvinna installationsspill från våra vinyl- och linoleumgolv men även post-use material i från vissa homogena vinylgolv, löslagda heterogena vinylgolv och textilplattor med PA6-garn. Läs mer om våra ReStart-system.

Du kanske också är intresserad av:

Återvinning av golv i Tarkett Atelje
Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Det som förr sågs som avfall omvandlar vi till råvaror och nya innovativa produkter. På Tarkett pratar vi inte längre om produkternas "end-of-life" utan "end-of-use".

Klimatpåverkan - Tarkett
Vår påverkan på klimatet

Den globala uppvärmningen är ett av det största hoten som mänskligheten står inför. Läs mer om hur vi på Tarkett arbetar för att minska vår påverkan på klimatet.

Moodboard för arbetsplats
Klimatpåverkan från golv  – en översikt

Vi har tagit fram en översikt med lättillgänglig information för svenska förhållanden om klimatpåverkan men också huruvida ett material är återvinningsbart eller inte.