Återvinning

Återvinning

Återvinning - Att hushålla med våra resurser

På Tarkett talar vi inte längre om produkternas «end of life» utan bara om «end of use». Vi omvandlar det som förr sågs som avfall till råvaror och nya innovativa produkter. Vi strävar efter att hushålla med resurser genom att återvinna installationsspill, använda återvunnet material i tillverkningen samt genom att utveckla nya produkter med bra råvaror som i sin tur kan återvinnas.

Vi vill jobba cirkulärt och gamla plastgolv är en mycket stor potentiell råvaruresurs. Svenska Miljöinstitutet IVL uppskattar att det idag finns 150 miljoner kvm plastgolv i byggnader runt om i Sverige. Det motsvarar en halv miljon ton potentiell råvara, som om den återvanns skulle innebära en koldioxidbesparing på uppskattningsvis en miljon ton. Tarkett har utvecklat en unik teknik som innebär att material från gamla plastgolv, som idag huvudsakligen nyttjas i offentliga miljöer, kan återanvändas som råvara till nya golv.

Vi driver ständigt egna projekt och samarbetar med olika parter för att förbättra och hitta nya metoder för att i ännu högre grad kunna återvinna våra material. Vi arbetar även med påverkansarbete vad gäller lagstiftning, byggregler och ekonomiska incitament för att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi.

Insamlat installationsspill blir till 100 000 kvm nytt golv

1996 startade Tarkett Nordens första och enda anläggning för återvinning av installationsspill för plastgolv. I Sverige samlas installationsspill in via GBR Golvåtervinning – ett insamlingssystem som administreras av Tarkett på uppdrag av golvbranschen. I övriga Nordiska länder har Tarkett egna system. 2018 samlade vi in över 450 ton installationsspill varav ca 400 ton är Tarkett-produkter.  75 % av detta går tillbaka som råvara till nya Tarkettgolv vilket motsvarar 100 000 kvm golv. Vi strävar ständigt efter att bli bättre på att återvinna och vårt mål är att återvinna 800 ton 2020. Varje kg återvunnen plast sparar 2 kg koldioxid (CO2).

Återvunnet material i våra produkter

  • Överblivet material, spill och defekta produkter mals ner och återvinns.
  • TarkoDry, en tätskiktsmatta som används under keramiska material i våtrum, består av ca 85 % återvunnet material.
  • Vid vår textilgolvsfabrik i Nederländerna har vi under flera år återvunnit gamla textila plattor i vår egen återvinningsanläggning. På våra Ecobase-produkter kan vi återvinna både baksidan och garnet.
  • Produktionsspill från vår linoleum med akustikbaksida blir till råmaterial för ändskydd som skyddar rullarna vid transport. 

Kontrollerad återvinning

Återvinning är bra men inte riskfri. Det är viktigt att ha noggrann kontroll även på återvunnen råvara så att inte oönskade ämnen tas in i kretsloppet igen. I och med REACH-lagstiftningen och Tarketts allt tuffare krav på våra råvarors miljöprestanda har vi omfattande rutiner för kontroll och analys vid all hantering av återvunna råvaror.