Golv för sjukvård & äldreomsorg

Golv för sjukvård & äldreomsorg

Våra golvlösningar är utformade för både patient och vårdpersonal.

Inom sjukvården och äldreomsorgen finns många olika utrymmen som har olika bestämmelser och krav på golvlösningar från myndigheter och brukare. Reception och väntrum ska till exempel vara lätta att hålla rena, korridorer och behandlingsrum ska ha god gångkomfort och storkök och våtrum ska vara halksäkra. Att det är höga krav på hygien och akustik i alla utrymmen där människor vistas är självklart, och speciellt på äldreboenden finns många hänsyn att ta för personer med nedsatt fysisk och kognitiv förmåga. På dessa sidor har vi samlat regler och fakta om golv i sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden. Vi hoppas att du ska ha stor nytta av den. Kontakta oss gärna om du vill fördjupa dig ytterligare i detta ämne.

En golvlösning för varje utrymme
Verktyg