Ljudmiljö | Sjukhus

Ljudmiljö | Sjukhus

Ljudmiljö 

Problemen med höga bullernivåer i samhället uppmärksammas alltmer. Men det finns lösningar mot buller. Genom att välja rätt golv kan du sänka bullernivån och därigenom förbättra arbets- och vårdmiljön för personal och patienter. I Boverkets Byggregler finns kravnivåer uppdelade på fyra olika ljudklasser där A är den högsta kravnivån och D den lägsta.

Varje ljudklass innehåller krav på flera olika akustiska egenskaper som t ex luftljud, stegljud, trumljud, stomljud och efterklangstid.

Inom vården är akustikkraven uppdelade på olika utrymmen: rum för patienters sömn och vila, rum för vårdarbete eller särskilda krav på störfrihet samt övriga utrymmen som matsalar, personalrum och laboratorier.

Förklaring av några vanliga akustiska begrepp:

Stegljud

Stegljud är ljud av till exempel steg, slag och stolskrap som hörs i ett rum och som kommer från våningen ovanför eller från närliggande rum på samma våningsplan. Det finns bestämmelser för högsta tillåtna stegljudsnivåer för vårdutrymmen.

Trumljud

Trumljud är ljud som uppstår i det rum där man befinner sig. Här finns det inga direkta kravnivåer. Det generella kravet lyder att ”trumljud ska begränsas i rum där flera människor vistas mer än tillfälligt”.

Efterklangstid

Tiden det tar för ett ljud att dö ut benämns efterklangstid. Hårda, släta ytor, till exempel sten eller trägolv, ger lång efterklangstid. Ljudet studsar runt i rummet många gånger innan det absorberas. Det är svårt att räkna fram efterklangstiden för golv men ett vinylgolv med skumbaksida ger något kortare efterklangstid än ett utan. Bästa dämpningen får du med textilgolv.

Om du vill veta mer om akustik inom sjukvården är du självklart välkommen att kontakta oss.

Förslag på kollektioner