Socialt ansvar

Socialt ansvar

Säkerhet och arbetsmiljö

Säkerhet är Tarketts högsta prioritet. Under de senaste åren har Tarkett gjort stora framsteg inom arbetsmiljöområdet, mycket tack vare arbetet med WCM (World Class Manufacturing). Genom att effektivt dela kunskap och ”best practise” mellan våra fabriker världen över kan vi uppnå en bra och säker arbetsmiljö.

Motverkar korruption

Som medlem i FN:s Global Compact följer Tarkett De Tio Principerna där nummer tio handlar om affärsetik. Härigenom har vi åtagit oss att bedriva vår verksamhet lagligt, med integritet och transparens samt med nolltolerans mot alla former av mutor och korruption.

Tarkett har upprättat en omfattande antikorruptionspolicy för alla anställda. Syftet är att ge medarbetare kunskap och praktisk vägledning samt att upptäcka och motverka handlingar som strider mot korruptionslagar. Vi genomför kontinuerligt utbildningar med kunskapskontroll inom affärsetik för all berörd personal. Vi har även inrättat ett “visselblåsarsystem” där anställda under sekretess kan kontakta en extern aktör om man misstänker aktivitet som inte stämmer med Tarketts värdegrund. 

Du kanske också är intresserad av:

Två medarbetare som arbetar tillsammans på Tarkett
Samarbete och transparens

Tarkett vill göra bra och ansvarsfulla saker – men vi klarar det inte själva. Vi är övertygade om att samarbete med kunder, leverantörer, forskare, myndigheter och organisationer är helt nödvändigt.

Återvinning av golv i Tarkett Atelje
Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Det som förr sågs som avfall omvandlar vi till råvaror och nya innovativa produkter. På Tarkett pratar vi inte längre om produkternas "end-of-life" utan "end-of-use".

Miljömärkningar och Certifieringssystem
Certifieringar och märkningar

Öppenhet och transparens om byggprodukters kemiska innehåll och deras koldioxidavtryck är något som är fundamentalt för utvecklingen av ett hållbart byggande i Sverige...

Gamla plastgolv nedmalda till granulat för att bli nya Tarkettgolv.
Vårt lokala miljöarbete

Grön el, biodiesel, elhybridbilar, tåg framför flyg, mm. Här hittar du fler exempel på hur vi jobbar med hållbarhet lokalt.