Ftalatfritt och giftfritt

Ftalatfritt och giftfritt

REACH  

Samtliga råvaror och produkter som Tarkett tillverkar och säljer i Europa uppfyller kraven enligt den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH vilket bland annat innebär att inga av våra produkter innehåller SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern). 

Läs & ladda ned dokument styrker detta

Säkerhetsdatablad

Alla kemiska produkter som säljs inom Europa skall ha ett säkerhetsdatablad i 16 punkter med information om innehåll, farliga egenskaper, åtgärder vi första hjälpen mm. För Tarketts del omfattar detta till exempel våra lacker, lim och golvvårdsprodukter. Reglerna för hur säkerhetsdatabladen ska göras tillgängliga ser lite olika ut  beroende på vilken typ av kunder som produkten vänder sig till. 

Golvbeläggning klassas inte som en kemisk produkt och omfattas därför inte av kravet på säkerhetsdatablad.

Till alla våra säkerhetsdatablad
 

Giftfria kretslopp

Tarkett vill öka andelen återvunnet material i våra produkter men att använda återvunnen råvara innebär andra utmaningar vad gäller kemiska risker jämfört med att använda jungfruligt material. Vi ställer dock lika höga miljö- och hälsokrav på våra råvaror oavsett varifrån de kommer.

Läs mer om giftfria kretslopp

Ftalatfritt

Ftalater är en typ av mjukgörare, en ingrediens som gör att material som PVC blir tillräckligt flexibelt för att förvandlas till produkter som golv. Det finns ett stort antal olika ftalter och de har olika tekniska samt hälso- och miljömässiga egenskaper. Vissa ftalater bedöms kunna ha en skadlig effekt på vår hälsa (och uppfyller till exempel inte kraven i REACH) men inte alla. Även om det finns ftalater som enligt till exempel Kemikalieinspektionen och andra myndigheter kan användas till t ex golvmaterial utan restrktioner så har Tarkett valt att helt gå ifrån ftalater i våra produkter. 

2009 lanserade Tarkett iQ Natural, det första homogena vinylgolvet utan ftalatmjukgörare. iQ Natural innehåller istället en mjukgörare baserad på ricinolja som är en förnybar råvara. Övriga iQ-golv från Tarkett i Ronneby blev ftalatfria två år senare. För dessa används DINCH, en typ av mjukgörare utan ftalater som särskilt utvecklats mot bakgrund av diskussionen kring hälsoaspekter hos vissa ftalatmjukgörare.  

2014 påbörjade Tarkett arbetet med att gå ifrån ftalater i alla våra fabriker i Europa och Nordamerika.  Idag är alla Tarketts plastgolv som tillverkas eller säljs i Europa helt ftalatfria.

Du kanske också är intresserad av:

Cirkulära råvaror
Cirkulära råvaror

På Tarkett ser vi avfall som en resurs. Genom att återcirkulera material kan vi bidra till att bevara värdefulla naturresurser, minska avfallsberget och reducera utsläppen av växthusgaser.

Bra råvaror
Tredjeparts-certifierat

Tarkett har noggranna rutiner för att bedöma och välja ut råvaror som är säkra ur hälsosynpunkt och som har så liten negativt påverkan på miljön som möjligt.

Återvunnet material
Återvunnet

Tarkett använde 2021 147 000 ton återvunnet material i våra fabriker över hela världen vilket motsvarar 15 % av våra råvaruinköp

förnybart och bio-baserat
Förnybart och bio-baserat

Många råvaror som används till golvmaterial är förnybara, dvs de har sitt ursprung från växande biologiskt material.

Ansvarsfullt
Ansvarsfullt

Tarkett tar ansvar för hur våra råvaror utvinns och produceras.  Vi samarbetar med våra underleverantörer och strävar efter att etablera långsiktiga relationer.