Golv till skolor

Golv till skolor

Ett tyst golv i rätt kulör kan ha en positiv inverkan på inlärningen.

I dagens skolor och utbildningslokaler ligger fokus på att skapa stimulerande och inkluderande pedagogiska miljöer för alla – från de allra minsta barnen på förskolan, till högstadieelever och universitetsstudenter. Design och funktion är lika viktigt som hållbarhet och hälsa. 

Tarkett kan erbjuda golvlösningar som uppfyller alla de krav som de olika lokalerna kräver. Entréer och uppehållsrum ska t ex vara lätta att hålla rena, korridorer och undervisningssalar ska ha god gångkomfort och akustik, medan storkök och våtrum ska vara halksäkra. 

En golvlösning för varje utrymme
Verktyg