Bra råvaror

Tredjeparts-certifierat

Fullständig transparens genom Material Health Statement

Tarkett har noggranna rutiner för att bedöma och välja ut råvaror som är säkra ur hälsosynpunkt och som har så liten negativt påverkan på miljön som möjligt. Förutom våra egna interna rutiner så låter vi även en tredje part granska och bedöma alla våra råvaror enligt principerna för Cradle to Cradle. Denna tredjepartsbedömning utförs av EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) och sker ner till en nivå av 0,01 viktprocent, dvs 10 gånger striktare än REACH. 

Samtliga råvaror riskklassificeras med hjälp av REACH- och CLP-reglering samt GreenScreen List Translator (GS LT, som är en amerikansk klassificering av kemikalier), tillsammans med mer än 100 kemiska risklistor och vetenskapliga källor till toxikologisk information för respektive ämne. 

Sedan 2010 har EPEA utvärderat mer än 3 000 av Tarketts råvaror. Vi har som mål att samtliga våra råvaror kontinuerligt ska bedömas av 3:e part och i dagsläget så har vi nått 97%.

Utvärderingen av råvaror kan publiceras i form att ett så kallat ”Material Health Statement”, MHS. Det är ett vetenskapsbaserat och tredjepartskontrollerat dokument som lyfter fram miljö- och hälsoaspekter hos råvarorna i en specifik produkt. Denna bedömning motsvarar också det första steget i en Cradle to Cradle-certifiering och underlättar för fortsatt optimering av våra produkter.

Tarketts MHS är unika på markaden och är ett led i vår strävan mot ökad transparens. 
 

Du hittar MHS-dokumentet på vår hemsida. 

Du kanske också är intresserad av:

Återvinning av golv i Tarkett Atelje
Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Det som förr sågs som avfall omvandlar vi till råvaror och nya innovativa produkter. På Tarkett pratar vi inte längre om produkternas "end-of-life" utan "end-of-use".