Slottet Falun

Slottet Falun

2021 | Falun, Sverige

Bildgalleri

När Falu Kommun och Sweco Architects byggde Slottet tog de hjälp av vårdpersonalens erfarenheter. Resultatet är ett boende som tar hänsyn till människors behov av skönhet och gemenskap. 

Det finns en speciell utmaning i att skapa miljöer för människor med demenssjukdom. Det är sjukdom som ofta kombineras med andra åkommor och som på sikt kräver ett omsorgsboende. Vård- och omsorgsboenden är utformade för att vara hygieniska och säkra. Men en människa med minnesproblematik har fortfarande kvar många av sina gamla behov. Att känna gemenskap, uppleva skönhet, njuta av naturen. För många människor är känslan av självständighet och integritet avgörande för välbefinnandet. För samtliga är rörelse viktigt för såväl allmänhälsan som för att sakta ner demenssjukdomens förlopp. Så hur skapar man möjlighet för dessa upplevelser i en skyddad miljö? 

Korridoren är en av de faktorer som lätt ger gemensamma boenden en prägel av institution eller hotell istället för hem. På vård- och omsorgsboendet Slottet i Falun har man trollat bort korridorskänslan genom att inte placera lägenheterna mittför varandra. När de boende öppnar dörren från sin lägenhet ser de inte en stängd dörr utan vad som händer på innergården eller i allrum och kök. Låga fönster i lägenheterna ger dem utsikt över stad och natur, även från sängen. Köket där måltiderna intas är gemensamt men varje lägenhet har ett pentry. Byggnaden ligger i Bojsenburg, en central stadsdel som ger de boende utsikt över stadens rörelse och liv, skolor och förskolor. Både läge och layout har därmed anpassats för att ingen ska behöva känna sig ensam. 

Konsten på väggarna är noggrant utvald för att inte störa eller förvirra människor med demenssjukdom. Utanför byggnaden finns en parklik skog som de boende lätt kan komma ut i. Inne på gården planeras växthus och grönska. Varje våningsplan har en egen altan och i byggnaden finns en gemensam spa-avdelning.

Att uppmuntra till rörelse och självständighet handlar om att skapa miljöer som är såväl stimulerande som säkra.

— Vård- och äldreboende utformas med tanke på lugn, trygg-het, harmoni, överblickbarhet och orienterbarhet, säger Ann-Birgitt Andersson, arkitekt på Sweco Architects som ligger bakom Slottet och många andra vård- och omsorgs-boenden. Nyckeln till framgång har varit att inkludera personalens erfarenheter och förstå deras vardag. Husets fyra våningar har fått varsin kulör för att de boende lätt ska kunna orientera sig. Fönster från personalens arbetsrum ger de anställda överblick över vardagsrummen, även när de sitter med administration. Golven är halksäkra och ljuddämpande. I rummen ligger iQ Optima akustik och i badrummen Granit safe T. med väggmattan Wallgard på väggarna.  

– Golven har vi valt för sin städbarhet och att de ska vara mjuka att ramla på, samtidigt som det är lätt att rulla sängar och rullatorer. Kulörmässigt är de valda för att skapa en lugn och enhetlig känsla, säger Ann-Birgitt Andersson.

Inomhusluftens kvalitet är en prioriterad fråga på vård- och omsorgsboenden. Den påverkas genom omsorgsfulla materialval och god ventilation. På Slottet finns även sopnedkast med sopsug på varje våning för att omedelbart bli av med allt avfall. Slottet består av 60 lägenheter. Hela byggnaden inklusive fasaden är byggd av svenskt trä och utrustad med solpaneler. 
 

Förslag på kollektioner

Om

Natur och mänsklig kontakt – Vård- och omsorgsboendet Slottet sätter hela människan i fokus

Arkitekt/Designer

Sweco Architects

Fastighetsägare

Falu Kommun

Segment

Kategori