Golv och akustik

Golv och akustik

Golv och akustik

Varken i våra bostäder, skolor, vårdlokaler eller kontorshus vill vi bli störda av ljud från andra delar av byggnaden. Det bästa sättet att minska ljudnivån är att minimera den vid källan. Genom att välja rätt golvakustik kan man reducera ljudnivåerna redan från början och skapa ett mervärde i form av en behaglig ljudmiljö. Här berättar vi mer om hur du kan tänka när det gäller golv och akustik. 

Så mäter man stegljudsnivån

Stegljud som överförs från ett rum till ett annat är en vanlig orsak till att man upplever störande ljud. För att mäta stegljudsnivå används en internationell standardiserad metod där man placerar en stegljudsmaskin i ett rum och mäter ljudnivå i rummet nedan. Stegljudsdämningen (ISO 717-2) är skillnaden mellan de uppmätta ljudnivåerna. En stegljudsdämpande golvbeläggning kan lösa många akustikproblem. 

Stegljudsdämpande golv minskar bullret 

Olika golv har olika bra ljuddämpningsförmåga. Hårda golv som exempelvis stengolv och klinkers ger naturligt upphov till mycket ljud. Trä- och laminatgolv är bra som stegljudsdämpare, men kan vara orsak till trumljud, det vill säga ljud som uppstår i det rummet golvet finns i. 

Hårda och mjuka beläggningar med akustikbaksida kan ge stegljudsdämpning på över 20 dB, och textilgolv ger dessutom en oslagbar dämpning av efterklangstiden jämfört med andra typer av golvbeläggning. Tarkett har ett stort utbud av golv med ljuddämpande egenskaper för olika användningsområden. Ett exempel är iD Click Ultimate – ett LVT-golv i plank- och plattformat med en inbyggd akustikbaksida som ger en stegljudsdämpning på 19dB. På så vis krävs inget annat akustiskt underlag, vilket minskar både installationstid och kostnader. 

Textilgolv absorberar ljud

Alla textilgolv absorberar ljud. Grundprincipen är att ju tjockare lugg desto bättre akustik. Ännu bättre ljudreducerande prestanda får du med tillvalet Desso SoundMaster®.


Desso SoundMaster® är en akustikbaksida som är tillverkat av till 80 % återvunna PET-flaskor. SoundMaster® finns i två utföranden och kan installeras som ett tillval på de flesta, men inte alla Desso-produkter. Vissa golv kan få synliga sömmar med SoundMaster®. Grundregeln för om ett golv passar med SoundMaster® handlar om höjden på luggen. Låg lugg gör det svårare att applicera en extra akustikbaksida utan att det syns.

Läs mer om SoundMaster
 

BBRs krav och ljudklassning  

Det finns krav på en byggnads ljudstandard. I Boverkets byggregler, BBR, finns två standarder när det gäller akustik i byggnader och ljudklassning av utrymmen i byggnader. Standarden SS 25268 handlar om offentliga byggnader som vårdlokaler, skolor, dag- och fritidshem, kontor och hotell. Standarden SS 25267 gäller för bostäder. SS 25268 för lokaler innehåller fyra klasser: A, B, C och D. Klass A ger mycket hög ljudstandard. Klass B ger hög ljudstandard och är vanlig i nybyggnation av bostadshus. Klass C är den lägsta tillåtna i nyproducerade bostäder, medan D motsvarar låg ljudstandard och enbart kan användas vid ombyggnad av äldre hus. 

Du kanske också är intresserad av:

iQ Granit Akustik
Stegljud - information

Det finns flera krav på ljudnivåer för stegljud när det kommer till golv. Vi har samlat el del av dem här. Läs mer om info om stegljud här.

Woodstock Soundlogic
Trumljud - Information om trumljud

Trumljud är en akustisk parameter som blivit allt mer aktuell. Det är hur mycket det låter i samma rum. Läs mer om trumljud här

Desso Traverse picture
Textilgolv skapar en bättre inomhusmiljö

Ett textilgolv av hög kvalitet kapslar in damm och partiklar och håller kvar dem tills du dammsuger. De är också ljudreducerande och skapar en tystare miljö.

Desso Airmaster® - För en bättre inomhusluft
Desso Airmaster® - För en bättre inomhusluft

Luftkvalitén i ett rum inrett med AirMaster® är upp till fyra gånger bättre än ett rum med andra textilgolv.

Ett sjukhusrum inrett med Tarketts iQ Optima
Ljudmiljö | Sjukhus

Genom att välja rätt golv kan du sänka bullernivån och förbättra arbets- och vårdmiljön för personal och patienter. I Boverkets Byggregler finns kravnivåer uppdelade på fyra olika ljudklasser, A, B, C

Personal hjälper en äldre på ett äldreboende
Akustik | Äldreboende

Höga ljud är störande och minskar trivseln. Men det finns lösningar som förbättrar både arbets- och boendemiljön genom att dämpa buller. En av dem är valet av golv.

ÄLdre dam får hjälp med gång på äldreboende
Fall och halkrisk | Äldreboende

Det är lätt hänt att halka på ett vått golv och det sker många olyckor varje år, speciellt bland äldre. Därför finns tydliga föreskrifter för att öka stegsäkerheten i framförallt våtutrymmen och kök.

Desso Airmaster Gold textilmattor för en bättre arbetsplats
Nu lanserar Tarkett tre nya Desso AirMaster Gold-kollektioner

Med Cradle to Cradle Gold-certifiering och en unik förmåga att fånga in de minsta dammpartiklar, bidrar kollektionen till en hälsosammare arbetsplats och banar väg för en hållbar framtid.

Bullrigt klassrum
Ljudmiljö skola - Minskat buller för en bättre studiemiljö

Studier visar att buller och oljud påverkar barn mycket mer än vuxna när det gäller taluppfattning och hörförståelse. Oljud och dålig akustik är också det allra största arbetsmiljöproblemet idag.

fransk referens tarkett golv skola
Belysning skola - Ljuset viktigt för prestation och mående

Ljus och belysning i skolans lokaler är ett område som spelar stor roll för både välmående och studieresultat, men som inte alltid får den uppmärksamhet det förtjänar.

Barn som leker med färgglada pusselbitar på golvet
Inomhusmiljö - God inomhusmiljö för bättre hälsa

Barn och ungdomar tillbringar 5 dagar i veckan i skolan och mycket av tiden är inomhus. Därför är det oerhört viktigt att vi har en bra inomhusmiljö i våra skolor.

Tarkett - DESSO SoundMaster akustikbaksida för textila plattor
DESSO SoundMaster® - Akustikbaksida

Tystare miljöer reducerar stress och gör det lättare att koncentrera sig. DESSO SoundMaster är en smidig akustiklösning som skapar en bättre arbetsmiljö.

Förslag på kollektioner