Desso

AirMaster Atmos

Textilgolv - plattor
AirMaster Atmos
Viktiga egenskaper
  • Finns i 12 färger
  • Minskar mängden partiklar i inomhusluften
  • Första och enda textilgolv som fått märkningen GUI Gold Plus label
  • 100 % återvinningsbar EcoBase-baksida som standard
  • Möjligt tillval: SoundMaster akustikbaksida
  • Cradle to Cradle®-certifierad på silvernivå

Idag tillbringar vi i snitt 90 % av vår tid inomhus. Därför är det viktigt med hälsosamma inomhusmiljöer. Som tillverkare av textilgolv tycker vi att vi bör ta vårt ansvar för att utveckla hälsosamma produkter som bidrar till en hälsosoam inomhusmiljö. DESSO AirMaster®-tekniken bygger på ett patenterat garn som kapslar in damm och partiklar ännu mer effektivt än vanliga textilgolv. Ett rum inrett med DESSO AirMaster Atmos® är upp till fyra gånger mer effektivt än andra textilgolv. Detta textilgolv av tuftad strukturerad öglelugg finns i 12 olika färger i neutrala och starka toner. Golvplattorna har EcoBase-baksida som standardutförande. Den innehåller minst 75 % återvunnet material, enligt principerna för Cradle to Cradle®.

Innovation som bidrar till människors hälsa och välbefinnande

AirMaster® skapades kring ett patenterat garn som kapslar in damm och partiklar ännu mer effektivt än vanliga textilgolv. Luftkvalitén i ett rum inrett med AirMaster® är upp till fyra gånger bättre än ett rum med andra textilgolv.

Tarkett Desso Airmaster
Teknik- och miljöspecifikationer
Dokumentcenter
Verktyg