Inomhusmiljö - God inomhusmiljö för bättre hälsa

Inomhusmiljö - God inomhusmiljö för bättre hälsa

God inomhusmiljö för bättre hälsa

Barn och ungdomar tillbringar fem av sju dagar i veckan i skolan och den mesta tiden är de inomhus. Studier visar att inomhusluften kan vara upp till fem gånger mer förorenad än utomhusluft. Detta beror till stora delar på mängden VOC (lättflyktiga organiska ämnen), damm och allergener. En av de största riskfaktorerna för att barn ska utveckla astma är att exponeras för allergener inomhus. Därför är inomhusluften och inomhusmiljön så viktig för välmåendet och hälsan hos eleverna.

Astma påverkar 14 % av alla barn världen över och är en stor orsak till sjukdomsrelaterad skolfrånvaro*.

Barns andningssystem är annorlunda än vuxnas

Barns andningssystem är annorlunda och mer känsliga än vuxnas och därför har luftkvaliteten och mängden emissioner en större inverkan på små barn. Barn rör sig mera och har en snabbare andning samtidigt som lungorna är mindre. Lungorna hos en nyfödd har ”endast” ca 50 miljoner lungblåsor (alveoler), medan en vuxen har ca 700 miljoner. Det gör att relativt mer luftföroreningar tas upp i ett barns luftvägar och lungor jämfört med en vuxens. Även barns immunsystem är under utveckling och därför drabbas barn ofta av infektioner i luftvägarna. 

Antal andetag (i genomsnitt) hos barn och ungdomar per minut i viloläge:

 • >11 månader - 45
 • 1>2 år - 32
 • 3> 5 år - 28
 • 6> 12 år - 24
 • 13> 17 år - 14
 • +18 år – 14

* Källor: Forum of International Respiratory Societies (FIRS), Hjärtlungfonden. https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjart-lungskolan/Lungorna/, Naturvårdsverket https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/.

Inomhusluften

Kvalitén på luften har en stor inverkan på människors fysiska hälsa och kan leda till sjukdomar, samtidigt som luftkvalitén också kan påverka vår kognitiva prestationsförmåga*. En god luftkvalitet är därför viktig både för att främja elevers och anställdas välbefinnande, liksom för att uppnå goda studieresultat. 

VOC (Volatile Organic Compunds) är organiska molekyler som frigörs i rumstemperatur. De kan komma från många olika ställen, såsom golv- och väggbeklädnader, målarfärg, rengöringsprodukter eller luftrenare. De här molekylerna kan trigga andningsrelaterade sjukdomar och skada barns andningssystem.

Rekommendationer:

 • Välj golv- och vägglösningar som har de lägsta VOC-emissionerna, helst 10-100 ggr lägre än den europeiska standarden (<1000 μg/m³ efter 28 dagar).
 • Välj material som kräver mindre underhåll (till exempel utan vax eller polish) för att förhindra att elever och personal utsätts för starka kemikalier samt minska risken för att delar av lokalerna måste stängas av med jämna mellanrum.
 • Välj textilgolv för att förbättra luftkvalitén då de är det bästa alternativet för att kapsla in damm och andra partiklar som flyger runt i luften. Läs mer om Desso Airmaster som är fyra gånger mer effektivt än vanliga textilgolv.

* Källa: https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/27662232/4892924.pdf?sequence=1

Inomhusmiljön

Valet av material och inredning har en stor inverkan på inomhusmiljön och de som vistas i lokalerna. Oavsett om det handlar om målarfärg, textilier, möbler eller golv, innehåller allting olika typer av kemikalier. Därför är det viktigt att veta vad produkterna innehåller och exempelvis vilka mjukgörare som används.

Rekommendationer

 • Välj produkter som innehåller alternativa mjukgörare och som är 100 % ftalatfria. 
 • Välj produkter som är tillverkade av material som är miljöbedömda av en pålitlig oberoende tredje part.
 • Välj produkter från tillverkare som är öppna och transparenta med vilka råvaror som ingår i deras produkter, råvarornas ursprung och hur produkterna tillverkas.

Golv till skolor - Rätt golv för rätt miljö

Idéerna om hur man bäst lär ut och stöttar barn och ungdomar under deras skolgång har utvecklats avsevärt under de senaste åren. Läs mer om hur olika faktorer påverkar.

Rekommenderade golv till skolor

Textilgolv

Textila golv kapslar inte bara in damm och förbättrar inomhusluften, de dämpar också ljudnivån. Passar mycket bra i till exempel ett klassrum.

Linoleumgolv

Linoleum är ett klassiskt golvmaterial och tillverkat av förnyelsebara råvaror. Slittåligt, lätt att städa och bra för inomhusmiljön.

Homogena vinylgolv

I entrén och korridorerna där golven utsätts för hårt slitage passar våra homogena vinylgolv. Det krävs inga starka kemikalier för att underhålla, endast torrpolering.