Akustik | Äldreboende

Akustik | Äldreboende

Akustik

Problemen med höga bullernivåer får allt större uppmärksamhet. Vi vill alla ha det lugnt och tyst där vi arbetar och än mer där vi bor. Genom att välja rätt golv som dämpar störande ljud och buller, skapas en trevligare miljö för såväl boende som personal. 

I Boverkets Byggregler finns kravnivåer uppdelade på fyra olika ljudklasser. A är den högsta och D den lägsta, och de olika ljudklasserna innehåller i sin tur krav på ett flertal akustiska egenskaper som till exempel luftljud, stegljud, trumljud, stomljud och efterklangstid.

För äldreboenden är de akustiska kraven uppdelade på olika utrymmen, till exempel utrymme för sömn och vila, rum för daglig samvaro, rum för vårdarbete eller särskilda krav på störfrihet liksom övriga utrymmen som matsalar, personalrum, kök, trapphus med flera.

Några korta beskrivningar av de vanligaste akustiska egenskaperna inom varje ljudklass:

Stegljud

Med stegljud avses ljud i rummet som kommer från våningen ovanför eller från närliggande rum på samma våningsplan. Bestämmelser finns för högsta tillåtna nivåer av stegljud inom vårdutrymmen.

Trumljud

Trumljud är de ljud som uppstår i det rum man befinner sig i. Finns inga direkta kravnivåer. Det generella kravet lyder att ”trumljud ska begränsas i rum där flera människor vistas mer än tillfälligt”.

Efterklangstid

Tiden det tar för ett ljud att dö ut benämns efterklangstid. Hårda, släta ytor, till exempel sten och trägolv, ger lång efterklangstid. Ljudet studsar runt i rummet många gånger innan det absorberas. Att exakt räkna fram efterklangstiden för golv är svårt, men ett vinylgolv med skumbaksida ger generellt en något kortare efterklangstid än ett utan. Ett textilgolv ger den bästa dämpningen av stegljud.

Om du vill veta mer om akustik på äldreboenden är du självklart välkommen att kontakta oss.

Du kanske också är intresserad av:

Stegljud - information
Stegljud - information

Det finns flera krav på ljudnivåer för stegljud när det kommer till golv. Vi har samlat el del av dem här. Läs mer om info om stegljud här.

Trumljud - Information om trumljud
Trumljud - Information om trumljud

Trumljud är en akustisk parameter som blivit allt mer aktuell. Det är hur mycket det låter i samma rum. Läs mer om trumljud här

Tarketts gröna linoleumgolv Trentino i en datorsal
Golv och akustik

Skapa en behaglig ljudmiljö. Här berättar vi mer om hur du kan tänka när det gäller golv och akustik.

Äldre person som får hjälp på ett äldreboende
Golv för äldreboenden

Att lämna tryggheten i sitt hem är svårt för de allra flesta och därför är miljön på ett äldreboende avgörande för att vi ska få åldras med värdighet.

Förslag på kollektioner