aged care

Golv för äldreboenden

Golv spelar en viktig roll

Att lämna tryggheten i sitt hem är svårt för de allra flesta och därför är miljön på ett äldreboende avgörande för att vi ska få åldras med värdighet. Det måste kännas hemtrevligt, rent och fräscht, men samtidigt vara anpassat för att kunna hantera åldersrelaterade åkommor som nedsatt syn, hörsel och kognitiv förmåga. 

Golv är en viktig del av designen för att skapa välbefinnande. Det kan skapa visuella stråk, tydliggöra trappor eller ramper och förhindra fallolyckor genom halkhämmande egenskaper. 

Viket golv du väljer påverkar också ljudmiljön, och genom att välja ett golv som dämpar störande ljud och buller skapas en trevligare miljö för såväl boende som personal.

På ett äldreboende ställs också höga krav på hygien då de boende har en bräcklig hälsa och är infektionskänsliga. Att golven är lätta att rengöra och tåliga mot fläckar och slitage är därför en viktig parameter vid valet av golv.

Läs vår golvguide för äldreomsorg 

Upptäck våra homogena plastgolv, heterogena plastgolv ovh linoleumgolv som passar bra på äldreboenden.

Fördjupa dig i olika ämnen inom golv för äldreomsorg:

Design på äldreboenden

Golv är en viktig del av designen för att skapa välbefinnande och för att vi ska kunna åldras på ett värdigt och bra sätt när syn, hörsel och den kognitiva förmågan försämras.

Skapa kontraster på äldreboenden

För individer med nedsatt syn och minskad kognitiv förmåga är kontraster viktigt och förenklar deras tillvaro genom att de skapar en tydligare rumsupplevelse.

Akustik

Höga ljud är störande och minskar trivseln. Men det finns lösningar som förbättrar både arbets- och boendemiljön genom att dämpa buller. En av dem är valet av golv.

Taktila och visuella ledstråk

Vid nedsatt orienteringsförmåga kan det vara svårt att hitta rätt på ett äldreboende. Visuella och taktila ledstråk kan göra det lättare att hitta till toaletten eller hissen.

Designa bra miljöer för dementa med Tarketts VR-verktyg

Ta del av vårt unika VR-verktyg som är framtaget tillsammans med ledande experter inom demenssjukdomar och som innefattar de 12 designprinciperna för demens.

Hygien och resistens mot fläckar

Vi vet att en hygienisk miljö är viktig på ett äldreboende. Golv och väggytor ska vara tåliga mot fläckar och lätt kunna desinficeras utan att skadas.

Säkra våtrum

Vattenskador kostar samhället mer än fem miljarder kronor varje år. Därför är säkerheten i våtrum hårt reglerad i svensk bygglagstiftning. Mer än hälften av skadorna kommer från läckande våtrum.

Gångkomfort och rullmotstånd

Ett golv på äldreboende bör vara mjukt och fjädrande för att vara skönt att gå på, men inte så mjukt att sängar på hjul eller rullatorer går trögt att rulla.

Fall och halkrisk på äldreboenden

Det är lätt hänt att halka på ett vått golv och det sker många olyckor varje år, speciellt bland äldre. Därför finns tydliga föreskrifter för att öka stegsäkerheten i framförallt våtutrymmen och kök.

Brandkrav på golv på äldreboenden

Boverkets krav på brandegenskaper hos golv och väggar styrs av byggnadens brandklass samt vilken sorts utrymme det gäller. Brandegenskaper hos golv- och väggytor anges i det så kallade Euroclass-systemet.

Städekonomi

Undersökningar visar att kostnaden för att städa ett golv på ett äldreboende är 10 gånger högre än inköpskostnaden. Vård av golv utgör mer än hälften av budgeten för städning.

Rekommenderade golv för äldreboenden

Homogena plastgolv

I sjukhus- och skolkorridorer där mängder av människor och utrustning passerar dagligen utsätts golven för hårt slitage. Därför krävs ett golv som har en lång funktionell och estetisk hållbarhet.

Heterogena plastgolv

Heterogent plastgolv erbjuder en varierande lösning för alla typer av installationer. De finns i många olika utföranden och konstruktioner för att passa likväl hemmiljö som högtrafikerade ytor som skolor och sjukhus.

Linoleumgolv

Linoleumgolv är ett klassiskt golv som är tillverkat av förnyelsebara råvaror som linolja, kork- och trämjöl. Vid tillverkning av linoleumgolv används dessutom harts, naturliga färgpigment och juteväv.

Du kanske också är intresserad av:

Tarketts VR tool för att uppleva ett rum som en dement person
Genom deras ögon - Virtual reality som hjälpmedel för att förstå demensanpassad design

Ta del av vårt unika VR-verktyg som är framtaget tillsammans med ledande experter inom demenssjukdomar och som innefattar de 12 designprinciperna för demens.

Referenser inom äldreboenden

Slottet Falun - Tarkett referens
Slottet Falun

Natur och mänsklig kontakt – Vård- och omsorgsboendet Slottet sätter hela människan i fokus