Golv för äldreboenden

Golv för äldreboenden

Golv spelar en viktig roll

Att lämna tryggheten i sitt hem är svårt för de allra flesta och därför är miljön på ett äldreboende avgörande för att vi ska få åldras med värdighet. Det måste kännas hemtrevligt, rent och fräscht, men samtidigt vara anpassat för att kunna hantera åldersrelaterade åkommor som nedsatt syn, hörsel och kognitiv förmåga. 

Golv är en viktig del av designen för att skapa välbefinnande. Det kan skapa visuella stråk, tydliggöra trappor eller ramper och förhindra fallolyckor genom halkhämmande egenskaper. 

Viket golv du väljer påverkar också ljudmiljön, och genom att välja ett golv som dämpar störande ljud och buller skapas en trevligare miljö för såväl boende som personal.

På ett äldreboende ställs också höga krav på hygien då de boende har en bräcklig hälsa och är infektionskänsliga. Att golven är lätta att rengöra och tåliga mot fläckar och slitage är därför en viktig parameter vid valet av golv.

Fördjupa dig i olika ämnen inom golv för äldreomsorg:

Design på äldreboenden

Golv är en viktig del av designen för att skapa välbefinnande och för att vi ska kunna åldras på ett värdigt och bra sätt när syn, hörsel och den kognitiva förmågan försämras.

Läs mer om design på äldreboenden

Skapa kontraster på äldreboenden

För individer med nedsatt syn och minskad kognitiv förmåga är kontraster viktigt och förenklar deras tillvaro genom att de skapar en tydligare rumsupplevelse.

Läs mer om kontrastmarkeringar

Akustik

Höga ljud är störande och minskar trivseln. Men det finns lösningar som förbättrar både arbets- och boendemiljön genom att dämpa buller. En av dem är valet av golv.

Läs mer om akustik på äldreboenden här

Taktila och visuella ledstråk

Vid nedsatt orienteringsförmåga kan det vara svårt att hitta rätt på ett äldreboende. Visuella och taktila ledstråk kan göra det lättare att hitta till toaletten eller hissen.

Läs mer här

Städekonomi

Undersökningar visar att kostnaden för att städa ett golv på ett äldreboende är 10 gånger högre än inköpskostnaden. Vård av golv utgör mer än hälften av budgeten för städning.

Läs mer om hur du kan minska städkostnaderna.

Hygien och resistens mot fläckar

Vi vet att en hygienisk miljö är viktig på ett äldreboende. Golv och väggytor ska vara tåliga mot fläckar och lätt kunna desinficeras utan att skadas.

Läs mer här

Säkra våtrum

Vattenskador kostar samhället mer än fem miljarder kronor varje år. Därför är säkerheten i våtrum hårt reglerad i svensk bygglagstiftning. Mer än hälften av skadorna kommer från läckande våtrum.

Läs mer här

Gångkomfort och rullmotstånd

Ett golv på äldreboende bör vara mjukt och fjädrande för att vara skönt att gå på, men inte så mjukt att sängar på hjul eller rullatorer går trögt att rulla.

Läs mer om ergonomiska golv

Fall och halkrisk på äldreboenden

Det är lätt hänt att halka på ett vått golv och det sker många olyckor varje år, speciellt bland äldre. Därför finns tydliga föreskrifter för att öka stegsäkerheten i framförallt våtutrymmen och kök.

Läs mer om hur du kan förebygga fall och halkolyckor 

Brandkrav på golv på äldreboenden

Boverkets krav på brandegenskaper hos golv och väggar styrs av byggnadens brandklass samt vilken sorts utrymme det gäller. Brandegenskaper hos golv- och väggytor anges i det så kallade Euroclass-systemet.

Läs mer om brandkrav på äldreboenden

En golvlösning för varje utrymmer inom äldrevård

Reception & väntrum

Reception och gemensamma utrymmen i sjukhus ska vara rena, välkomnande och inge förtroende.

Korridorer

I en hektisk sjukhuskorridor där utrustning och patienter ständigt rör sig måste golvet vara hållbart och tåla mycket trafik med minsta möjliga rullmotstånd.

Bad-/duschrum & toalett

Vi vill att patienter och personal alltid ska må bra och vara skyddade, antingen de använder eller rengör våta utrymmen.

Restaurang, kafeteria & personalmatsal

Personalmatsalar, restauranger och kaféer måste utformas så att besökarna kan njuta av den tid de tillbringar där.

Trapphus

Trappor är känsliga områden som måste vara säkra. Våra lösningar är utformade för att hjälpa människor att snabbt sätta foten rätt och hjälpa synskadade att orientera sig.

Kontorsutrymmen

Äldrevårdspersonal behöver en lugn atmosfär för att kunna koncentrera sig på sina analytiska och administrativa uppgifter

Lagerutrymmen

Vid utformning av förvaringsutrymmen, särskilt för medicinsk utrustning, vet vi att det är viktigt med golv som tål slitage från människor och tunga maskiner.

Tvättrum

Hygien är viktigt i tvättstugor för att förhindra spridning av smitta. Läs mer om hur golv kan hjälpa till med det.

Lägenhet

Bekväma sovrum som ger hemkänsla förbättrar välbefinnandet hos de boende och bidrar till att skapa en välkomnande atmosfär för familjemedlemmar och besökare.

Du kanske också är intresserad av:

Tarketts VR tool för att uppleva ett rum som en dement person
Genom deras ögon - Virtual reality som hjälpmedel för att förstå demensanpassad design

Ta del av vårt unika VR-verktyg som är framtaget tillsammans med ledande experter inom demenssjukdomar och som innefattar de 12 designprinciperna för demens.