Genom deras ögon - Virtual reality som hjälpmedel för att förstå demensanpassad design

Genom deras ögon - Virtual reality som hjälpmedel för att förstå demensanpassad design

Skapa en verkligt användaranpassad designlösning

Att ta hand om våra äldre är en av samhällets stora utmaningar. Även om forskningens framsteg gjort det möjligt att leva längre och mer hälsosamt kommer det en dag när vår fysiska eller psykiska hälsa gör det nödvändigt att flytta till ett äldreboende. Här har arkitekter och designers en viktig roll för att mildra omställningen som flytten till ett äldreboende innebär, genom att fokusera på de äldres behov i designprocessen. 

Att utforma ett vårdhem är en komplex process som kräver en verklig förståelse för hur äldre uppfattar sin miljö och hur deras uppfattning skiljer sig från personer utan demens.

Därför samarbetade vi med skaparna av VR-EP, ett verktyg för virtual reality godkänt av de ledande experterna inom demensanpassad design. VR-EP, eller Virtual Reality-Empathy Platform, är utformad för att hjälpa yrkesverksamma att förstå hur avtagande synförmåga och kognitiv medvetenhet påverkar uppfattningen om färg, kontrast och material genom att visa dem världen som den skulle uppfattas med olika åldersrelaterade förhållanden.

Madeleine Mathiasen, Arkitekt hos Rubow Arkitekter berättar om sin upplevelse av VR-verktyget:

Vår kontaktperson på Tarkett introducerade oss för VR-verktyget precis när vi var igång med en diskussion om vilka golv vi skulle använda till ett aktuellt projekt. Verktyget har gett oss en viktig förståelse för hur en person med demens upplever världen.
Känslan sitter kvar i kroppen länge efteråt och nu när vi kommit längre i projektet pratar vi ofta om vår upplevelse.
Vi har fått ett nytt verktyg som vi kan använda när vi överväger vilka golv vi ska använda i olika projekt och som en gemensam referenspunkt när vi talar om färger, material och intryck.

Kontakta oss och beställ en VR-EP demo 

Testa denna uppslukande upplevelse själv och se vilken inverkan inredningen kan ha på äldre människors liv

Du kanske också är intresserad av:

På ett äldreboende får en äldre person hjälp
Design | Äldreboenden

Golv är en viktig del av designen för att skapa välbefinnande och för att vi ska kunna åldras på ett värdigt och bra sätt när syn, hörsel och den kognitiva förmågan försämras.

På ett äldreboende får en äldre person hjälp av designen
Design i äldreboenden för personer med demens

Det finns mycket i designen på ett äldreboende som kan förbättra livskvaliteten hos en person med demens. Det handlar om kontraster, mönster, strukturer och inte minst om att göra det hemtrevligt.

En äldre dam får stöd av vårdpersonal på ett äldreboende
White Paper: Designa stödjande miljöer för äldreomsorg och demens

Tarkett har under det senaste decenniet fokuserat på att fördjupa kunskaperna om äldre människors behov och utmaningar. Här kan du läsa om våra rekommendationer för att skapa stödjande miljöer för äld

Äldre person som får hjälp på ett äldreboende
Golv för äldreboenden

Att lämna tryggheten i sitt hem är svårt för de allra flesta och därför är miljön på ett äldreboende avgörande för att vi ska få åldras med värdighet.