Design | Äldreboenden

Design | Äldreboenden

Design på äldreboenden

När vi blir äldre fungerar våra sinnen som syn och hörsel sämre och vi tenderar att bli mindre aktiva och drabbas av fallolyckor i högre grad. Korttidsminnet och självförtroendet försämras och vi får en generellt nedsatt kognitiv förmåga. Golv kan förbättra äldre personers självförtroende genom att de kan uppfatta sin omgivning bättre.


Några rekommendationer:

  • Kontrasterande färger mellan väggar och golv samt visuella stråk hjälper de boende att hitta vägen. Det är också viktigt att tydliggöra trappor, ramper och andra sluttande ytor med kontrastmarkeringar.
  • Matta ytor och rätt ljussättning förhindrar att man blir bländad och att skuggor uppstår.
  • Ett gammalt öga behöver minst två gånger mer ljus än ett ungt.
  • Färger gör det lättare att känna igen omgivningen
  • Förhindra fallolyckor genom att lägga halkhämmande golv i våtutrymmen och använda kontrasterande färger på trappnosar.

 

Ett äldreboende ska varken kännas som ett sjukhus eller ett hotell och därför är det viktigt att skapa en trygg och hemtrevlig miljö där människor kan känna sig bekväma och självständiga.


Läs mer utförligt om vad man behöver tänka på i vårt faktablad ”Design i äldreboenden”. Du kan ladda ner det här. 
Tveka inte att ta kontakt med oss om det är någonting du funderar över.

Design i äldreboenden för personer med demens

Det finns mycket i designen på ett äldreboende som kan förbättra livskvaliteten hos en person med demens. Det handlar om kontraster, mönster, strukturer och inte minst om att göra det hemtrevligt.

Läs mer om design för demens

Designa bra miljöer för dementa med Tarketts VR-verktyg

Ta del av vårt unika VR-verktyg som är framtaget tillsammans med ledande experter inom demenssjukdomar och som innefattar de 12 designprinciperna för demens.

Mer om vårt VR-verktyg

White Paper: Designa stödjande miljöer för äldreomsorg och demens

Tarkett har under det senaste decenniet fokuserat på att fördjupa kunskaperna om äldre människors behov och utmaningar. Här kan du läsa om våra rekommendationer för att skapa stödjande miljöer för äldre.

Läs mer och ladda ned white paper här