Design i äldreboenden för personer med demens

Design i äldreboenden för personer med demens

Varför design för demens?

Det är viktigt att komma ihåg att ett betydande antal människor i en åldrande befolkning måste hantera demens såväl som försvagade förmågor. Minnesproblem, svårigheter att bearbeta information och nedsatt kommunikation är bland demensens främsta konsekvenser. Dessa åtföljs ofta av avtagande synförmåga, problem med att känna igen omgivningen eller att uppfatta objekt tredimensionellt.

Att använda design för att minska effekterna av ålderdom och demens kan förbättra livskvaliteten avsevärt för alla inblandade, såväl för den äldre och dess anhöriga som för personalen som arbetar på äldreboendet.

När det gäller att skapa bostadsutrymmen för äldre måste alla inredningsplaner överensstämma med tekniska standarder och samtidigt ge en bekväm och lugnande miljö att bo i.

För att bättre förstå och uppleva utmaningar med demensvänlig design, prova att se genom deras ögon med vårt VR-verktyg som gör det möjligt för användaren att fördjupa sig i miljön på ett vårdhem och uppleva effekterna av inredningsdesign och golvval för personer med demens. 

Effekter av demens

Demens är ett samlingsnamn för en rad olika progressiva neurologiska störningar i hjärnan som påverkar minnet, kognitiv förmåga, kommunikationsförmåga och beteende. Alzheimer’s sjukdom är den vanligaste formen av demens.

De vanligaste åldersrelaterade åkommorna är försämrad syn och hörsel, vi får svårare att se färger, korttidsminnet blir sämre och vår förmåga att gå och röra på oss likaså.

De vanligaste åkommorna vid demens utöver de åldersrelaterade är:

 • Progressiva minnessvårigheter som kulminerar i förlorad självkännedom
 • Svårigheter att resonera och förstå
 • Desorientering vilket kan leda till att man kommer vilse, missuppfattar det man ser eller försöker ”rymma”
 • Blir störd av bakgrundsljud
 • Har en störd dygnsrytm
 • Hallucinationer och svårigheter att bedöma avstånd (vid Lewy Body-demens)

Skapa en trygg och hemlik miljö 

Att bo i en miljö som känns hemtrevlig och välbekant och inte som ett sjukhus eller ett äldreboende är viktigt för personer med demens. En snabb omställning, som det innebär att flytta hemifrån sitt eget hem, kan förvärra symptomen och skynda på sjukdomsförloppet.

Man kan även förstärka värdigheten och oberoendet för den boende genom att skapa kontraster, använda tydliga färger för att skapa accenter och djup samt öka ljuset i inomhusmiljön. Därigenom skapas en trygg omgivning som blir lättare att förstå för personer med demens.

Designprinciper

 • Välj omönstrade golv eller golv med mjuka nedtonade mönster. En remsa kan uppfattas som ett hinder eller trappsteg och mönster med cirklar och fyrkanter kan upplevas som stoppmarkeringar. Prickar i golvet kan göra att personer med demens upplever att de måste plocka upp dem.
 • Det är viktigt att tänka på sambandet mellan olika rum och att kontrasten är låg mellan golven för att undvika känslan av att golvet tar slut.
 • Använd en hemtrevlig inredningsstil som till exempel trämönster. Förutom associationer till en hemmiljö signalerar trä även stabilitet vilket är viktigt för personer som är oroliga för att falla.
 • Använd golv med matt yta. Glansiga kan upplevas som blöta och därmed hala.
 • Undvik långa korridorer och en design som upplevs som repetitiv
 • Se till att golv och väggar är lättstädade och har täta släta ytskikt med god resistens mot fläckar och desinficeringsmedel.
 • Se till att golvet har ett tåligt och hållbart slitskikt.

 

Vi har skapat en guide för att ge alla som utformar lokaler för äldreomsorgen en tydligare förståelse för de förändringar som orsakas av åldrande, särskilt i kombination med demens. Vår förhoppning är att kunna bidra till att göra dessa miljöer så stödjande som möjligt, med golv som nyckelelement.

Tarketts demensanpassade golv

Med denna kunskap som grund skapar våra designers demensanpassade golv och väggar som inte förvärrar svårigheter eller ångest, och som underlättar orientering och rumsuppfattning, vilket gör det möjligt för äldre att klara sig bättre på egen hand. Golv och väggar som i sin design förmedlar värme och lugn, hjälper till att skapa en känsla av välbefinnande.

Mönster och utformning av våra demensvänliga golv och väggar har bedömts av University of  Stirlings Dementia Services Development Center (DSDC), vilka har betygsatt det mest lämpliga för personer med demens 1a eller 1b:

 • 1a: Mönster och färger inom detta betyg är enkla och kan användas fritt
 • 1b: Mönster och färger inom detta betyg är möter kriterierna till största grad (låg intensitet eller låga kontraster i mönstret, alternativt naturliga trämönster utan kvistmärken och andra kontraster) och kan i allmänhet användas i en design för demens

 

När det gäller ljusreflektionsvärde (LRV) har våra golvkonstruktioner värden mellan 10 och 40 % för att undvika bländning, något som äldre ögon är känsliga för.
Vi har nu ett filter på vår hemsida som visar vilka av våra produkter som är bedömda som demensanpassade.

Upptäck våra kollektioner

Heterogena plastgolv

Heterogena plastgolv har en hög hållbarhet för områden med hög trafik. Det finns även många olika kreativa lösningar för demensanpassad design.

Homogena plastgolv

I sjukhus- och äldreboenden där mängder av människor och utrustning passerar dagligen utsätts golven för hårt slitage. Därför krävs ett golv som har en lång funktionell och estetisk hållbarhet.

Akustikgolv

På äldreboenden kan höga ljud och oljud skapa ångest och bli ett hinder för att kommunicera med grannar och personal. Därför är det viktigt att använda akustiska golv och ljudabsorberande material för att dämpa ljudnivån.

Stegsäkra golv

Om du väljer rätt stegsäkert golv kan det förebygga olyckor och bidra till en säkrare miljö i utrymmen där det finns risk för fall- och halkolyckor.

Våtutrymmen

Tarketts våtrums-kollektioner är VT-godkända (VT=vattentät) och uppfyller branschens hårdaste krav på vattentäthet. Våtutrymmen på äldreboenden behöver vara lättillgänliga, säkra och bekvämliga för personer med begränsad rörlighet, så de kan tvätta sig på ett säkert sätt.

Du kanske också är intresserad av:

På ett äldreboende får en äldre person hjälp
Design | Äldreboenden

Golv är en viktig del av designen för att skapa välbefinnande och för att vi ska kunna åldras på ett värdigt och bra sätt när syn, hörsel och den kognitiva förmågan försämras.

Tarketts VR tool för att uppleva ett rum som en dement person
Genom deras ögon - Virtual reality som hjälpmedel för att förstå demensanpassad design

Ta del av vårt unika VR-verktyg som är framtaget tillsammans med ledande experter inom demenssjukdomar och som innefattar de 12 designprinciperna för demens.

En äldre dam får stöd av vårdpersonal på ett äldreboende
White Paper: Designa stödjande miljöer för äldreomsorg och demens

Tarkett har under det senaste decenniet fokuserat på att fördjupa kunskaperna om äldre människors behov och utmaningar. Här kan du läsa om våra rekommendationer för att skapa stödjande miljöer för äld

Äldre person som får hjälp på ett äldreboende
Golv för äldreboenden

Att lämna tryggheten i sitt hem är svårt för de allra flesta och därför är miljön på ett äldreboende avgörande för att vi ska få åldras med värdighet.

Referenser inom äldreboenden för personer med demens

Slottet Falun - Tarkett referens
Slottet Falun

Natur och mänsklig kontakt – Vård- och omsorgsboendet Slottet sätter hela människan i fokus