White Paper: Designa stödjande miljöer för äldreomsorg och demens

White Paper: Designa stödjande miljöer för äldreomsorg och demens

White Paper: Designa stödjande miljöer för äldreomsorg och demens

Befolkningen i västvärlden blir äldre, inte minst i Norden. Detta ställer större krav på det samhälle som ska ta hand om den åldrande befolkningen. Efter en analys av de stora utmaningar som åldrande innebär när det gäller människors försvagade sinnen och effekter av demens, har vi tittat på hur arkitektur, utformning av interiörer och den dagliga vården bättre kan stödja personer som bor på äldreboenden. 

Som en del i detta arbete har vi nyligen publicerat vårt White Paper ”Designing supportive care homes for aged care and dementia” och därigenom hoppas vi kunna bidra till ett ökat välbefinnande inom äldreomsorgen. Detta White Paper är baserat på fältstudier och intervjuer med boende, anhöriga, personal och vårdgivare på äldreboenden, liksom arkitekter och forskare verksamma inom äldreomsorgen.


Bland de viktigaste slutsatserna som forskningen i detta White Paper grundar sig på är att förbättringarna inom äldreomsorgen måste involvera alla intressenter: arkitekter, designers, byggherrar, fastighetsägare, vårdgivare, personal, anhöriga och inte minst de boende själva. För att kunna implementera rekommendationerna som föreslås i detta White Paper krävs ett samarbete som skapar effektiva, ekonomiskt hållbara miljöer där äldre kan få den bästa tänkbara vården.  

Under det senaste decenniet har Tarkett byggt upp en kunskap och förståelse för äldre människors behov och uppfattningar. Vi fortsätter att bygga på denna kunskap och detta White Paper är en viktig del i den processen. Vårt samarbete med olika aktörer inom äldrevården hjälper oss att utveckla vägg- och golvlösningar med design och teknisk prestanda som bidrar till en ökad livskvalitet för de boende och för personalen som tar hand om dem.

Varje äldreboende är unikt, med sina specifika behov som utvecklas över tiden. Vi hoppas att vi, genom att uppmuntra kreativitet och innovation, kan bidra till utvecklingen av äldreomsorgen. Vår ambition är att främja ett tätare samarbete mellan alla intressenter och vi välkomnar möjligheten att samarbeta med andra leverantörer, företag eller experter som kan skapa en bättre miljö för det växande antalet äldre människor i vårt samhälle.

Läs mer i vårt Aged Care White Paper:  Designing supportive care homes for aged care and dementia

Du kanske också är intresserad av:

På ett äldreboende får en äldre person hjälp
Design | Äldreboenden

Golv är en viktig del av designen för att skapa välbefinnande och för att vi ska kunna åldras på ett värdigt och bra sätt när syn, hörsel och den kognitiva förmågan försämras.

På ett äldreboende får en äldre person hjälp av designen
Design i äldreboenden för personer med demens

Det finns mycket i designen på ett äldreboende som kan förbättra livskvaliteten hos en person med demens. Det handlar om kontraster, mönster, strukturer och inte minst om att göra det hemtrevligt.

Tarketts VR tool för att uppleva ett rum som en dement person
Genom deras ögon - Virtual reality som hjälpmedel för att förstå demensanpassad design

Ta del av vårt unika VR-verktyg som är framtaget tillsammans med ledande experter inom demenssjukdomar och som innefattar de 12 designprinciperna för demens.

Äldre person som får hjälp på ett äldreboende
Golv för äldreboenden

Att lämna tryggheten i sitt hem är svårt för de allra flesta och därför är miljön på ett äldreboende avgörande för att vi ska få åldras med värdighet.