Desso

AirMaster Earth

Textilgolv - plattor
AirMaster Earth
Viktiga egenskaper
  • Finns i 7 starka färger
  • Minskar mängden partiklar i inomhusluften
  • Första och enda textilgolv som fått märkningen GUI Gold Plus label
  • 100 % återvinningsbar EcoBase-baksida som standard
  • Möjligt tillval: SoundMaster akustikbaksida
  • Cradle to Cradle®-certifierad på silvernivå

DESSO DESSO AirMaster Earth finns tillgänglig i sju distinkta färgställningar, varav fem neutrala toner och två accentfärger. I alla färger flätas en svart tråd in, vilket ger en snygg kontrast och ett taktilt visuellt uttryck. AirMaster Earth kan med fördel kombineras med AirMaster Tones för att skapa spännande visuella zoner i mötesrum eller receptionsutrymmen.Tekniken bakom AirMaster® bygger på ett patenterat garn som kapslar in damm och partiklar ännu mer effektivt än vanliga textilgolv. Luftkvalitén i ett rum inrett med AirMaster® är upp till fyra gånger bättre än ett rum med andra textilgolv.Båda kollektionerna har EcoBase baksida, tillverkad av minst 75 % återvunnet material, i enligt med Cradle to Cradles principer.

Innovation som bidrar till människors hälsa och välbefinnande

AirMaster® skapades kring ett patenterat garn som kapslar in damm och partiklar ännu mer effektivt än vanliga textilgolv. Luftkvalitén i ett rum inrett med AirMaster® är upp till fyra gånger bättre än ett rum med andra textilgolv.

Tarkett Desso Airmaster
Teknik- och miljöspecifikationer
Dokumentcenter
Verktyg