Modern and colorful workspace designed with wellbeing in mind, showcasing the DESSO AirMaster collection

DESSO AirMaster®

Classic, Earth, Sphere

DESSO AirMaster: A Space to Breathe

På Tarkett strävar vi hela tiden efter att bidra till människors hälsa och välbefinnande genom att förbättra luftkvaliteten inomhus. Vi är därför stolta över att lansera en ny och förbättrad kollektion av DESSO AirMaster® - textilplattan som kan spela en grundläggande roll för att bidra till hälsosamma arbetsplatser.
Människor tillbringar i genomsnitt 90% av sin tid inomhus, ändå är nivåerna av luftföroreningarna 2 till 5 gånger högre i de flesta byggnader jämfört med utomhus. Små, osynliga partiklar, stoftpartiklar, även kallade partikelföroreningar eller findamm, spelar en avgörande roll för luftkvaliteten i bostäder och på arbetsplatser, och är direkt kopplade till hälsorisker.
Med sin patenterade teknik fångar DESSO AirMaster® upp och håller kvar findamm 8 gånger mer effektivt än släta golv och 4 gånger mer än vanliga textilgolv. AirMaster® hjälper till att rena luften för människans och miljöns hälsa och välbefinnande, och ger oss utrymme att andas.

Colourful and vivid communal indoor area with a modern floor design using the DESSO AirMaster updated colour palette

Uppdaterad färgpalett

DESSO AirMaster® finns i en uppdaterad färgpalett med 9 accentfärger och 9 neutrala nyanser. Varje färg har ett alternativ för struktur - från Classics subtila linjer till Earths dramatiska djup och Sphere's tonade textur. De tre olika designerna fungerar perfekt var för sig, men kan med fördel kombineras med varandra för att skapa effektfulla och spännande visuella zoner på arbetsplatsen.

Matching colour palette of DESSO AirMaster Classic, Earth, and Sphere carpet tile collections

AirMaster Classic

AirMaster Classic’s har en linjär design som skapar ett djup, ett skuggspel och en definition till alla rum eller arbetsytor.

AirMaster Earth

AirMaster Earth har ett organiskt mönster där alla färger flätas in i en svart garntråd, vilket skapar en snygg kontrast och ett dramatiskt djup och känsla.

AirMaster Sphere

AirMaster Sphere tillför värme till arbetsplatsen tack vare en handgjord, rustik känsla och subtila färger inspirerade av naturliga material och element.

Indoor Air Quality

Vi lever och andas på en levande planet. På Tarkett strävar vi därför hela tiden efter att skydda den luft vi andas. AirMaster® är skapad för att bidra till människors hälsa och välbefinnande och exemplifierar Tarkett Human-Conscious Design® - vårt åtagande och engagemang att skapa golv som är bra för människor och planeten. Varje dag.

The word breathe in a natural space, showcasing how important air quality is for indoor spaces and for Tarkett's strategy

Vårt engagemang för hållbarhet

För över ett decennium sedan åtog vi oss att sätta cirkularitet i centrum för allt vi gör. Våra textilplattor består av två nyckelkomponenter, garn och en 100% återvinningsbar EcoBase-baksida, som kan sättas ihop lika snyggt och enkelt som de senare kan tas isär. Som en del av vårt kontinuerliga arbete med att minska vårt koldioxidavtryck är vi stolta över att kunna lansera en ny och förbättrad EcoBase-baksida, där en fossil ingrediens har bytts ut till en ny biobaserad huvudingrediens.

DESSO Carpet tiles are composed of yarn and EcoBase backing that can be taken apart for recycling

Vårt cirkulära koldioxidavtryck

För att veta hur mycket koldioxid som genereras och sparas under en produkts livscykel beräknar och verifierar vi det cirkulära koldioxidavtrycket för var och en av våra kollektioner av textilplattor.

Vårt slutna kretsloppssystem säkerställer att våra textilplattor har ett imponerande lågt cirkulärt koldioxidavtryck - ett avtryck som vi tillsammans med partners och kunder kontinuerligt arbetar med att minska ytterligare.

Circular Carbon Footprint of DESSO AirMaster Classic, AirMaster Earth, and AirMaster Sphere carpet tile collections

Tarketts samarbete med BAUX

Tarkett har inlett ett samarbete med BAUX – världsledande inom hållbara akustiska, ljudabsorberande produkter för väggar och tak. 

Tillsammans har en skräddarsydd färgserie utformats, där BAUX akustiska väggpaneler av träull kombineras med AirMasters dammreducerande teknik. Det innebär att dina vägg- och textilplattor enkelt kan samordnas för att skapa en hälsosammare och mer enhetlig arbetsmiljö.

Harmonious indoor space with matching colour palette interior design using Tarkett flooring and Baux acoustic walls

Bildgalleri

Relaterat innehåll

contemporary workspace interior style with matching colour palette for floors and acoustic walls
Tarketts samarbete med BAUX

Drivna av gemensamma värderingar för välmående och miljöansvar förenas BAUX och Tarkett här i en harmoniserad färgpalett.

DESSO AirMaster carpet tiles capture and retain fine dust 8 times more effectively than smooth floors
Indoor Air Quality

Vi lever och andas på en levande planet. Därför strävar vi hela tiden efter att skydda den luft vi andas in.