Taktila och visuella ledstråk | Äldreboenden

Taktila och visuella ledstråk | Äldreboenden

Taktila och visuella ledstråk för äldreboenden

När orienteringsförmågan är nedsatt kan det vara svårt att hitta till entrén, hissen, toaletten eller utrymningsvägar. Då är det viktigt att man genom ledstråk hjälper dessa individer. Taktil betyder att man ska kunna känna ledstråket med en blindkäpp. Visuell innebär att ljushetskontrasten är tillräckligt stor mot det övriga golvet så att människor med nedsatt syn eller minskad kognitiv förmåga lättare ska kunna orientera sig. Man bör eftersträva en ljushetskontrast om minst 0,40 mellan ledyta och omkringliggande golv enligt NCS.

Vid planering av ett äldreboende är det dock viktigt att ta hänsyn till om de boende enbart har vanliga åldersrelaterade åkommor (såsom nedsatt syn och försämrat färgseende) eller om de även är dementa. Dementa personer kan uppleva förvirring och oro om det finns avvikande färger och mönster på golvytan, och tolka mörka partier som hål eller hinder. Här blir det därför extra viktigt att inte använda en avvikande färg på delar av golvet och det kan även vara direkt olämpligt att inkludera taktila och visuella ledstråk. 

Arkitekter, leverantörer och beställare får själva utforma ledstråken då det i dagsläget inte finns någon specifikation. 

Olika golvtekniska lösningar

Tarkett erbjuder en 305 mm bred remsa av PVC – Tarkett Tactile Strip. Remsan kan fällas ned i befintlig beläggning eller i samband med nyläggning och kan svetsas eller fogförslutas. Den kan även tejpas eller limmas ovanpå befintligt golv.

Andra exempel på ledstråk är att infoga en några decimeter bred golvremsa i avvikande färg och sedan svetsa parallella spår i remsan. Svetstråden kan skäras endast en gång för att ge viss taktilitet i ytan. Att montera ledstråk med lim eller tejp ovanpå den befintliga golvläggningen kan ibland vara att föredra av praktiska eller tidsmässiga skäl.

En tredje lösning är att limma eller skruva fast lösa profillister i metall, till exempel någon av Tarketts övergångslister i parallella stråk på golvytan.

Om du behöver expertråd så är du välkommen att kontakta oss.