Taktila stråk

Taktila stråk

Taktila och visuella ledstråk, valytor och stoppytor i offentliga miljöer

Golv skall inte bara vara snygga att se på och sköna att gå på. I offentlig miljö skall de också uppfylla ett antal lagstadgade krav på funktionalitet, inte minst för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar.

Viktiga målpunkter som gångytor, trappor, informationsställen, hissar och toaletter måste vara möjliga att upptäcka och hitta till, även för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Det innebär bl a att gångstråk bör förses med taktila och visuella ”vägvisare”, riskområden framför trappor och hissar bör ha varningsmarkeringar och ljushetskontraster bör användas i t ex våtrum för att WC och handfat skall vara enkelt att upptäcka.

Ledstråk och stoppytor i golvet kan lösas med avvikande material och med ljushetskontrast. Idag finns det ingen specifikation på hur ledstråken ska utformas utan det är du som föreskrivare eller beställare som får välja de tekniska lösningar som är mest lämpliga för miljön. Tarkett har ett antal olika lösningar du kan välja mellan.

Tarkett TacTile

Taktilt stråk i form av 150 mm breda och 600 mm långa plattor av slitstark polyurethan med längsgående taktila spår. Plattorna är självhäftande och monteras efter varandra ovanpå befintlig beläggning med några millimeters mellanrum mellan varje platta. Tarkett TacTile finns i 6 färger utvalda, för att kunna ge minst 0,4 ljushetskontrast mot golvytorna runtomkring. Tjocklek 2,0/3,0 mm.

Tarkett Tactile Strip

Taktilt stråk i form av en 305 mm bred remsa av PVC med längsgående taktila spår. Remsan är självhäftande och monteras ovanpå befintlig beläggning. Den kan även fällas ned, och svetsas eller fogförslutas i befintlig beläggning eller i samband med nyläggning. Tarkett Tactile Strip finns i 5 färger, utvalda för att kunna ge minst 0,4 ljushetskontrast mot golvytorna runtomkring. Tjocklek 1,6/3,2 mm. Längd ca 15 m.

Taktil stoppyta, kvadratisk

Stoppyta/-matta som varnar personer med nedsatt orienteringsförmåga för hinder och faror inomhus, t ex framför hissar, trappor och avsatser. Används ofta tillsammans med taktila stråk. Tillverkad i slitstark polyurethan. Dimensioner: 450 x 420 mm. Tjocklek 2,0/5,0 mm. Mattan är självhäftande och monteras ovanpå befintlig beläggning. Tarketts Taktila stoppyta finns i 6 färger, utvalda för att kunna ge minst 0,4 ljushetskontrast mot golvytorna runtomkring.

Taktil stoppyta, rektangulär

Stoppyta /-matta som varnar personer med nedsatt orienteringsförmåga för hinder och faror inomhus, t ex framför hissar, trappor och avsatser. Används ofta tillsammans med taktila stråk. Tillverkad i slitstark polyurethan. Dimensioner: 815 x 420 mm. Tjocklek 2,0/5,0 mm. Mattan är självhäftande och monteras ovanpå befintlig beläggning. Tarketts Taktila stoppyta finns i 6 färger, utvalda för att kunna ge minst 0,4 ljushetskontrast mot golvytorna runtomkring.

Taktila knoppar

Används till stoppytor för att varna personer med nedsatt orienteringsförmåga för hinder och faror inomhus, t ex framför hissar, trappor och avsatser. Används ofta tillsammans med taktila stråk. Knopparna är tillverkade av slagtålig polyurethan, diameter 25 mm, höjd 5 mm. De har självhäftande baksida och kan monteras i valfri formation med hjälp av en pappermall som ger rätt avstånd mellan knopparna. En förpackning om 200 knoppar täcker en yta om 420 x 1350 mm. Tarketts Taktila knoppar finns i 6 färger, utvalda för att kunna ge minst 0,4 ljushetskontrast mot golvytorna runtomkring.

Vad säger lagen?

Enligt Boverkets Byggregler, BBR, kapitel 3:1423 Kontraster och markeringar i byggnader:

"För personer med nedsatt orienteringsförmåga ska det vara lätt att upptäcka och hitta fram till viktiga målpunkter som gångytor, trappor, ramper och manöverdon. I publika lokaler (öppna ytor) som receptioner och foajéer bör sammanhängande taktila och visuella ledstråk finnas."

Idag finns inga lagstadgade specifikationer av hur ledstråk och stoppytor ska utformas. Det är föreskrivare och beställare som själva får utforma de tekniska lösningarna för den aktuella miljön. Mellan ledytan/stoppyta/valyta och golvet intill bör dock man dock eftersträva en en ljushets-konstrast om minst 0,4 enligt NCS.

Ledstråk, valyta och stoppyta

Ett ledstråk ska visa vägen till viktiga målpunkter i byggnaden.

Taktila ledstråk innebär att ledstråket känns med hjälp av en blindkäpp.

Visuella ledstråk innebär att ledstråket har tillräcklig ljushets- kontrast mot det övriga golvet, så att människor med nedsatt syn eller kognitiv förmåga lättare ska kunna orientera sig i lokalen.

När ett ledstråk delar upp sig i två alternativa stråk eller när två ledstråk korsar varandra ska en valyta anläggas. Den ska vara slät och bör samma färg/ljushet som ledstråket så att det konstrasterar mot övriga golvytan. Lämplig storlek ca 50 cm i fyrkant.

Framför ett hinder eller riskområde anläggs en stoppyta, t ex där ledstråket kommit fram till en trapp eller receptionsdisk. Stoppytan brukar bestå av upphöjda knoppar med ljushet som kontrasterar mot övrig golvbeläggning.