Taktila stråk

Taktila stråk

Taktila och visuella ledstråk

Taktila och visuella ledstråk, valytor och stoppytor i offentliga miljöer

Golv skall inte bara vara snygga att se på och sköna att gå på. I offentlig miljö skall de också uppfylla ett antal lagstadgade krav på funktionalitet, inte minst för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar.

Viktiga målpunkter som gångytor, trappor, informationsställen, hissar och toaletter måste vara möjliga att upptäcka och hitta till, även för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Det innebär bl a att gångstråk bör förses med taktila och visuella ”vägvisare”, riskområden framför trappor och hissar bör ha varningsmarkeringar och ljushetskontraster bör användas i t ex våtrum för att WC och handfat skall vara enkelt att upptäcka.

Ledstråk och stoppytor i golvet kan lösas med avvikande material och med ljushetskontrast. Idag finns det ingen specifikation på hur ledstråken ska utformas utan det är du som föreskrivare eller beställare som får välja de tekniska lösningar som är mest lämpliga för miljön. Tarkett har ett antal olika lösningar du kan välja mellan.

Till våra taktila hjälpmedel

Tarketts taktila stråk

Taktilt stråk i form av 150 mm breda och 600 mm långa plattor av slitstark polyurethan med längsgående taktila spår. Plattorna är självhäftande och monteras efter varandra ovanpå befintlig beläggning med några millimeters mellanrum mellan varje platta. Tarkett TacTile finns i 6 färger utvalda, för att kunna ge minst 0,4 ljushetskontrast mot golvytorna runtomkring. Tjocklek 2,0/3,0 mm.

Till våra taktila stråk

Tarkett Tactile Strip

Taktilt stråk i form av en 305 mm bred remsa av PVC med längsgående taktila spår. Remsan är självhäftande och monteras ovanpå befintlig beläggning. Den kan även fällas ned, och svetsas eller fogförslutas i befintlig beläggning eller i samband med nyläggning. Tarkett Tactile Strip finns i 5 färger, utvalda för att kunna ge minst 0,4 ljushetskontrast mot golvytorna runtomkring. Tjocklek 1,6/3,2 mm. Längd ca 15 m.

Till våra taktila stråk

Taktil stoppyta - kvadratisk

Stoppyta/-matta som varnar personer med nedsatt orienteringsförmåga för hinder och faror inomhus, t ex framför hissar, trappor och avsatser. Används ofta tillsammans med taktila stråk. Tillverkad i slitstark polyurethan. Dimensioner: 450 x 420 mm. Tjocklek 2,0/5,0 mm. Mattan är självhäftande och monteras ovanpå befintlig beläggning. Tarketts Taktila stoppyta finns i 6 färger, utvalda för att kunna ge minst 0,4 ljushetskontrast mot golvytorna runtomkring.

Till våra taktila hjälpmedel - plattor

Taktil stoppyta - rektangulär

Stoppyta /-matta som varnar personer med nedsatt orienteringsförmåga för hinder och faror inomhus, t ex framför hissar, trappor och avsatser. Används ofta tillsammans med taktila stråk. Tillverkad i slitstark polyurethan. Dimensioner: 815 x 420 mm. Tjocklek 2,0/5,0 mm. Mattan är självhäftande och monteras ovanpå befintlig beläggning. Tarketts Taktila stoppyta finns i 6 färger, utvalda för att kunna ge minst 0,4 ljushetskontrast mot golvytorna runtomkring.

Till våra taktila hjälpmedel plattor

Taktila knoppar

Används till stoppytor för att varna personer med nedsatt orienteringsförmåga för hinder och faror inomhus, t ex framför hissar, trappor och avsatser. Används ofta tillsammans med taktila stråk. Knopparna är tillverkade av slagtålig polyurethan, diameter 25 mm, höjd 5 mm. De har självhäftande baksida och kan monteras i valfri formation med hjälp av en pappermall som ger rätt avstånd mellan knopparna. En förpackning om 200 knoppar täcker en yta om 420 x 1350 mm. Tarketts Taktila knoppar finns i 6 färger, utvalda för att kunna ge minst 0,4 ljushetskontrast mot golvytorna runtomkring.

Till våra taktila knoppar

Vad säger lagen?

Enligt Boverkets Byggregler, BBR, kapitel 3:1423 Kontraster och markeringar i byggnader:

"För personer med nedsatt orienteringsförmåga ska det vara lätt att upptäcka och hitta fram till viktiga målpunkter som gångytor, trappor, ramper och manöverdon. I publika lokaler (öppna ytor) som receptioner och foajéer bör sammanhängande taktila och visuella ledstråk finnas."

Idag finns inga lagstadgade specifikationer av hur ledstråk och stoppytor ska utformas. Det är föreskrivare och beställare som själva får utforma de tekniska lösningarna för den aktuella miljön. Mellan ledytan/stoppyta/valyta och golvet intill bör dock man dock eftersträva en en ljushets-konstrast om minst 0,4 enligt NCS.

Ledstråk, valyta och stoppyta

Ett ledstråk ska visa vägen till viktiga målpunkter i byggnaden.

Taktila ledstråk innebär att ledstråket känns med hjälp av en blindkäpp.

Visuella ledstråk innebär att ledstråket har tillräcklig ljushets- kontrast mot det övriga golvet, så att människor med nedsatt syn eller kognitiv förmåga lättare ska kunna orientera sig i lokalen.

När ett ledstråk delar upp sig i två alternativa stråk eller när två ledstråk korsar varandra ska en valyta anläggas. Den ska vara slät och bör samma färg/ljushet som ledstråket så att det konstrasterar mot övriga golvytan. Lämplig storlek ca 50 cm i fyrkant.

Framför ett hinder eller riskområde anläggs en stoppyta, t ex där ledstråket kommit fram till en trapp eller receptionsdisk. Stoppytan brukar bestå av upphöjda knoppar med ljushet som kontrasterar mot övrig golvbeläggning.

Kollektioner

Du kanske också är intresserad av:

Golv rörmanschett i natur ek från Tarkett
Tillbehör till ditt golv

Oavsett om tillbehören är avsedda för design, funktion- eller läggningsmässiga ändamål är de framtagna med samma höga krav på kvalitet och livslängd som våra golv.

Accessories. pipe cover
Golvlister, nivålist, avslutningslist, list, t-profillist, lister, t-list och socklar m.m.

Här hittar du vårt utbud av lister, socklar, rörmanschetter, mm.

Underlagsmaterial och skyddsmaterial
Underlagsmaterial och skyddsmaterial

Underlagsmaterial för olika typer av golv, foam, Tarkoflex, Tarkofoam, grålumppapp, ångspärr, Tarkomfort, Tarkoprotect

vektyg för att lägga Tarkettgolv,
Läggning och reparation

Tarktool, distanskilar, slagklossar, startup-kit, startbox, bättringsspackel, reparationsbox, reparationsset..

Skötsel & underhållsprodukter för Tarketts golv
Skötsel & underhållsprodukter för Tarketts golv

Här hittar ni skötsel och underhållsprodukter så som Lackrefresher, refresher, Bioclean, möbeltassar, spray cleaner, care kit, spray mop kit..