Tarkett och Note Design Studio tolkar cirkulär ekonomi i nytt showroom

Tarkett och Note Design Studio tolkar cirkulär ekonomi i nytt showroom

02 Juni 2021

Nu har vi öppnat Tarkett Ateljé, ett showroom på Södermalm i Stockholm som utformats i samarbete med Note Design Studio. Temat är “Cirkulär ekonomi på riktigt” och lokalen är tänkt som en plats för möten och samarbeten kring hållbar utveckling.

Att ställa om till en cirkulär ekonomi kräver samverkan mellan design, hållbarhet och samhälle. Därför är Tarkett Ateljé byggt kring ett auditorium, skapat som en levande arena för samtal och kunskapsutbyte. Med Tarkett Ateljé vill vi visa den helhetstanke som krävs för cirkulär omställning. Detta har drivit oss att utforma en ny typ av showroom som inte bara är ett materialbibliotek utan en plats  som visar hur design på allvar hör ihop med hållbarhet och hur den  cirkulära ekonomin går från ord till handling.

Note har utformat lokalen med cirkulär ekonomi som ledstjärna. Materialen som använts kommer från Tarketts återvinningsbara produktfamiljer som nu introduceras under konceptet Circular Collection.

Hitta till oss