Cirkulära plast- och linoleumgolv

Cirkulära plast- och linoleumgolv

Vi är övertygade om att cirkulär omställning är rätt strategi för att spara på jordens resurser, minska avfallsberget och hjälpa till att bromsa den globala uppvärmningen. Vi vill visa att cirkulär ekonomi är på riktigt och vara en förebild som inspirerar andra genom att gå från ord till handling. Vi har utvecklat banbrytande teknik för att återvinna utrivna plast- och linoleumgolv. Det utrivna golvet blir till råvara i nya golv. 

Att våra golv är återvinningsbara innebär att: 

— vi har rutiner för insamling av utrivna golv över hela landet 

— vi transporterar det insamlade materialet till en återvinningsanläggning 

— det utrivna golvet blir till råvara i nya golv

Circular Collection omfattar alla de produkter som vi idag har ett fungerande insamlingssystem för (vinyl, linoleum samt textil) och där det insamlade materialet återvinns till ny råvara i golv. Läs mer om Circular Collection.