Reception

Reception

Du har bara en chans att göra ett första intryck, så receptioner och gemensamma utrymmen för fitnessklubbar, gym och idrottsarenor ska vara rena, välkomnande och ge ett gott intryck. Blanda golvfärger och mönster för att återspegla andan i lokalen och visa upp en stark varumärkesidentitet för besökarna. Som ett av de mest trafikerade områdena i byggnaden måste golven också kunna stå emot tung gångtrafik och vara lätta att rengöra och underhålla.

Att tänka på
När du väljer en golvlösning för reception glöm inte att tänka på följande:
  • Design personalisation
  • Resistance to heavy traffic
  • Pathway guidance
  • Easy to clean and maintain
Verktyg