Golvlösningar för zonindelningar och socialt avståndstagande på kontoret efter Covid-19

Att återvända till kontoret - på ett säkert sätt

Arbetsplatsen idag och efter Covid-19

Information från Tarkett gällande Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör allt vi kan för att minska smittspridningen i samhället. Våra säljare och tekniker gör fysiska besök i de fall det önskas från kunder och samarbetspartners. Alla medarbetare arbetar annars fortfarande hemifrån i högsta möjliga utsträckning.

Kundservice håller öppet som vanligt kundservice@tarkett.com och du når din Tarkett-representant på telefon eller mejl. 

Varmt välkommen att kontakta oss!

 

Arbetsplatsen efter Covid-19

Världen har börjar vakna igen efter nedstängningarna som Covid-19 förorsakade, och företag försöker nu balansera ekonomisk återhämtning och sina medarbetares hälsa och välbefinnande.

När det är dags att återvända till kontoret kan utformningen av golvet spela en avgörande roll.  Det handlar om en av de största utmaningarna, att göra arbetsplatsen så säker så möjligt. En stor bidragande faktor kan vara att skapa tydliga zoner och markeringar för gångstråk, något som skapar en hälsosam och välkomnande plats.

Oavsett hur den kort- eller långsiktiga arbetsplatspolicyn ser ut efter Coronaviruset vill vi på Tarkett hjälpa till. Vi kan erbjuda hjälp med design och inspirera till arbetsplatser som hjälper medarbetarna att hålla social distans. Självklart kan vi göra detta via webbmöten.
 

Den nya arbetsplatsen: Att återvända till kontoret

Upptäck den första delen i vår serie om den nya arbetsplatsen: guider som ska stödja anställande företag, kravställare och entreprenörer på vägen tillbaka till kontoret. Både på kort och lång sikt.

Zonindelningar och vägvisning på kontoret

Hur golvet är utformat kan ha stor betydelse för en hälsosam arbetsplats. Genom att skapa tydliga - om än flexibla - zoner, kan medarbetare och besökare behålla en social distans. Vägvisare gör det lätt att hitta.

DESSO Icons textilplattor

DESSO Icons vägvisande pilar är ett flexibelt, enkelt och kostnadseffektivt sätt att guida medarbetare och gäster på kontoret, tydligt och säkert.

Hjälp med design och utformning

Genom att låta golvet visa vägen får de anställda en tydlig, konstant visuell påminnelse om hur man ska gå vilket hjälper till när man vill upprätthålla en social distans. Det gör det lättare för företag att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Textilplattor och Luxury Vinyl Tiles (LVT) utgör tillsammans ett enormt utbud vad gäller färger och mönster som kan kombineras, eller användas oberoende av varandra.

Våra designteam på Tarkett finns tillgängliga och kan hjälpa dig med design och layout.

Städning & underhåll

Att ha goda rengörings- och underhållsrutiner är viktigt för att bibehålla en hälsosam arbetsplats och är en nyckel för att förhindra en andra våg av coronavirus. När det gäller golv erbjuder textilmattor och LVT olika fördelar.

Textilmattor dammsugs och behöver inga extra rengöringsmedel, medan släta golv så som LVT är lätta att torka av. Inget av alternativen kommer att slitas ner i förtid, även om de kommer att städas oftare i framtiden.

Skötselråd finns på respektive produktsida.

Luftkvalitet

Den globala efterfrågan efter frisk och ren luft har aldrig varit mer aktuell än nu. Forskare från Harvard University har upptäckt att bara en liten ökning av en längre tids exponering av luftföroreningar - speciellt fint damm - ökar risken för Covid-19.

DESSO Airmaster har visat sig vara åtta gånger mer effektiv vad gäller att fånga och kapsla in fint damm än ett golv med slät yta, och fyra gånger bättre än en vanlig textilmatta.

Image gallery