Livet efter Natural Bond. Nu återvinner och återanvänder vi materialen.

Livet efter Natural Bond. Nu återvinner och återanvänder vi materialen.

Återvinning på riktigt!

Vår utställning Natural Bond på Stockholm Furniture Fair har demonterats och de utrivna materialen har skickats tillbaka till våra anläggningar. Där kommer de att återvinnas och bli till nya golv av samma höga kvalitet som tidigare. Möbler och objekt kommer att användas i nya utställningar.

iQ-materialen blir till nya golv

I Natural Bond-utställningen visade vi olika material och kollektioner – vart och ett med sina egna hållbarhetsegenskaper.

De homogena iQ-materialen som användes är helt återvinningsbara och har nu returnerats till fabriken i Ronneby där de blir till nya golv. Tack vare vår unika industriella tvättprocess är det möjligt för oss att återanvända dem som råmaterial i produktionen.

Natural Bond – en utställning som inspirerade till diskussioner om en cirkulär omställning

På Stockholm Furniture Fair 2020 samarbetade vi med Note Design Studio kring en installation som utforskade cirkulära processer.

Vårt återvinningsarbete i Forbes affärsmagasin

Tarketts återvinningsarbete uppmärksammades bland annat av Forbes affärsmagasin som skrivit en artikel om design med hållbarhet i åtanke.

Återvinning - Att hushålla med våra resurser

På Tarkett talar vi inte längre om produkternas «end of life» utan bara om «end of use». Vi omvandlar det som förr sågs som avfall till råvaror och nya innovativa produkter.