Natural Bond – en utställning som  inspirerade till diskussioner om en cirkulär omställning

Natural Bond – en utställning som inspirerade till diskussioner om en cirkulär omställning

På Stockholm Furniture Fair 2020 samarbetade vi med Note Design Studio kring en installation som utforskade cirkulära processer. Utställningen Natural Bond var tänkt som ett forum för förändring och skapades för att stimulera till diskussioner om en hållbar och cirkulär omställning av samhället. Installationen bestod av geometriska objekt som tillfälligt hålls samman av spännband, en symbol för att framtiden är under konstruktion. Materialen som användes var antingen återvunna eller kommer att återvinnas och återföras i det slutna  kretsloppet.

God arkitektur idag är baserad på hållbara, funktionella och estetiska värden som kopplas samman med den cirkulära ekonomin. Hållbarhet och långlivade produkter är kärnan i vår kultur och ambitionen är att bli ett helt cirkulärt företag där avfall används som resurs. Materialen i utställningen var antingen återvunna, eller kommer att återvinnas och återanvändas. 

Den visuella upplevelsen av installationen visar objekt som flödar genom utrymmet för att illustrera elementens både tillfälliga och eviga liv. Natural Bond var en hyllning till ögonblicket när återvunna material återigen sammanfogas. Spännbandet, ett redskap som används för att tillfälligt binda samman objekt, blir en symbol för att tingens nuvarande form är temporär och att framtiden är under konstruktion. Banden och föremålen är ett uttryck för hur vi ska utforma vårt samhälle framöver.

Ett forum för diskussioner om cirkulär omställning

Natural Bond var tänkt som ett forum för idéutbyte och viktiga samtal om en hållbar framtid, en samlingsplats inspirerad av det antika Greklands agoror.

Det var en mötesplats för dem som är övertygade om att det krävs gemensamma ansträngningar för att möjliggöra en cirkulär omställning och minskat klimatavtryck. Att verklig samverkan som skapar band mellan organisationer, människor och initiativ, är grunden för omställningen från det nuvarande linjära systemet, till en ny cirkulär ekonomi. Något som inte bara omfattar återvinning utan alla de olika delarna av ett cirkulärt materialflöde. Hur vi hanterar råvaror, hur vi tillverkar och använder produkter och vad vi gör med materialet efter användning.

 

Innovativa material

I Natural Bond-utställningen fanns olika material från Tarketts kollektioner – vart och ett med sina egna hållbarhetsegenskaper.

Fenix

Ett trägolv i ek med slitskikt av återvunnen parkett från en idrottshall i Norge. Den gamla parketten har rensats från spikar, metall och fuktskador och därefter bearbetats till ett nytt slitskikt. Golvet är behandlat med en svagt vitpigmenterad hårdvaxolja som förstärker träytans skönhet. Designen är skapad för att ta till vara så mycket som möjligt av den återvunna råvaran och samtidigt ge ett unikt uttryck som för tankarna till klassiskt parkettmönster. Utställningen var vårt andra pilotprojekt.

Den nya innovativa iQ Natural-kollektionen

Detta homogena vinylgolv är skapat enligt massbalansprincipen där den fossilbaserade råvaran bytts ut mot en biobaserad. Varje kvadratmeter iQ Natural bidrar till ett skifte från fossil till förnybar råvara. Tillsammans med arbetet för en cirkulär omställning är detta viktiga steg i Tarketts strävan att möta klimatutmaningen. I själva utställningen användes den nya designen iQ Natural Flakes på bakväggen, podiet under installationen och på pelar-konstruktionen som omger montern. Den visades för första gången på mässan och lanseras i april.

Övriga iQ-kollektioner i utställningen

På utvalda föremål i installationen, på några av väggarna i det lilla rummet på baksidan och på utställningens möbler, fanns olika referenser från Tarketts ikoniska iQ-kollektioner. Tarketts iQ-golv är en serie homogena vinylgolv, producerade i Sverige, som är kända världen över för sina exceptionella designegenskaper och långa hållbarhet. De är nu också helt återvinningsbara tack vare en ny industriell tvättprocess som gör det möjligt för Tarkett att återanvända vinyl* som råmaterial i produktionen.

Bildgalleri

Förslag på kollektioner