Nya iQ Natural – ett steg mot ett fossilfritt samhälle

Nya iQ Natural – ett steg mot ett fossilfritt samhälle

Fossil råvara byts ut mot bio-attribuerad vinyl

I nya iQ Natural ersätts traditionell fossil råvara av bio-attribuerad vinyl och biobaserad mjukgörare. Tillsammans med den nyligen lanserade tvättprocessen för gamla golv och Tarketts teknik för återvinning representerar iQ Natural en helt ny generation vinylgolv. Utsläppen av växthusgaser är 50 % lägre än hos traditionella homogena vinylgolv och varje kvadratmeter som används bidrar till omställningen till ett cirkulärt fossilfritt samhälle.


Nya iQ Natural ger 50% lägre utsläpp

Den första versionen iQ Natural lanserades redan 2009 med en biobaserad mjukgörare. I denna nya version har vi tagit ytterligare steg för att minska klimatpåverkan. Räknat på hela livscykeln ger nya iQ Natural 50 % lägre utsläpp* av växthusgaser jämfört med traditionella homogena vinylgolv. Varje kvadratmeter som används bidrar till ett skifte från fossil till förnybar råvara. 

Massbalans möjliggör grön omställning

Nya iQ Natural är världens första plastgolv med bio-attribuerad vinyl (BIOVYNTM**).  Det innebär att den fossila oljan byts ut mot biobaserad råvara vid tillverkningen, enligt principen för massbalans.

Vinylen är tillverkad i ett produktionssystem som använder biomassa från skogsavfall parallellt med fossil råvara.

Den biobaserade delen ”attribueras”, d v s hänförs bokföringsmässigt genom massbalans till en specifik slutprodukt. Hela försörjningskedjan är tredjepartscertifierad av RSB®*** och den förnybara råvaran konkurrerar inte med matproduktion. 

Massbalansprincipen möjliggör en grön omställning inom befintlig produktionsinfrastruktur, utan att kräva resursintensiv utbyggnad av nya produktionsanläggningar. Det är ett viktigt verktyg för att driva på övergången mot ett klimatneutralt samhälle.

Återvinningsbar – på riktigt

Efter användning kan iQ Natural återvinnas på vår anläggning i Ronneby, där det tvättas rent från lim och spackel med en nyutvecklad metod och mals ned till granulat. Dessa granulat kan sedan användas för att tillverka nya golv av lika hög kvalitet. 

Läs mer om återvinning av gamla vinylgolv 

Inspiration från naturen

Den nya kollektionen består av 35 färger med en finstämd blandning av ton-i-ton nyanser och neutraler, valda för att skapa vackra interiörer inspirerade av naturen. Det nya mönstret Natural Flakes med sina mjuka kontraster kompletterar kollektionens i övrigt lugna mönsterbild och kan användas för att accentuera utvalda ytor. 

Visas på Stockholm Furniture Fair

Den 4-8 februari visas iQ Natural på Stockholm Furniture Fair, som en del i Tarketts utställning Natural Bond (C11:31). Den nya kollektionen lanseras under våren 2020.

FAKTA OM NYA iQ NATURAL

  • Bio-attribuerad vinyl (BIOVYNTM) tredjepartscertifierad av RSB 
  • 50 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med traditionella homogena vinylgolv
  • CO2-neutral tillverkning med fossilfri el och processvärme****  
  • Ftalatfri, biobaserad mjukgörare
  • Mycket låga VOC-emissioner (< 10μg/m3 efter 28 dagar enligt ISO16000)
  • Lång livslängd, lätt att installera och sköta (helt utan vax eller polish)
  • Låg livscykelkostnad
  • Kan återvinnas till nya golv i Ronneby

 

Vill du veta mer om nya iQ Natural?

Kontakta din Tarkettsäljare om du vill veta mer om nya iQ Natural.

*Beräknat på produktens hela livscykel, verifierat av oberoende tredjepartsorganisationen RSB och jämfört med EPD (Environmental Product Declaration) för homogena vinylgolv, framtagen av ERFMI, European Resilient Flooring Manufacturers’ Institute.

**BIOVYNTM tillverkas av INOVYN och är världens första bio-attribuerade vinyl för kommersiellt bruk. Den är certifierad av RSB.  

***RSB, Roundtable on Sustainable Biomaterials, är en global, oberoende organisation med flera intressenter som driver utveckling av en ny bioekonomi genom hållbarhetslösningar, certifieringar och samarbetspartnerskap.

****De små resterande utsläppen som uppstår under elkraftproduktionens livscykel, t ex byggnation av kraftverk, klimatkompenseras av Tarkett.