Renrum | Sjukhus

Renrum | Sjukhus

Renrum för känsliga och tekniskt krävande miljöer

Renrum (på engelska: Clean Room) är den mest känsliga och tekniskt krävande miljön där hygien och renhet är kritiskt. Renrum är slutna rum på sjukhus eller laboratorier där luftflöde, temperatur och luftfuktighet är noggrant kontrollerade för att minimera risken för smittspridning eller nedsmutsning av till exempel labprover. Bland annat finns speciella krav för luftburna partiklar för att garantera en steril miljö.

Exempel på renrum är operationssalar och medicinska labbmiljöer, men det kan också vara lokaler för tillverkning av avancerad teknisk utrustning. Renrum behöver slitstarka golvytor som klarar tung utrustning, är lätta att underhålla, tål kemikalier och desinfektionsmedel och dessutom kan hantera statisk elektricitet. Tarkett har golv- och vägglösningar som klarar dessa hårda krav och är testade och godkända av Fraunhofer Institute.

Läs mer om renrum och Tarketts certifierade produkter i vår broschyr The Complete Clean Room Solution.

Förslag på kollektioner