Samarbete och transparens

Samarbete och transparens

Vårt samarbete med kunder, leverantörer, forskare, myndigheter och organisationer utgör grunden för ett bra miljöarbete. Vi har en nära dialog med miljömärknings- och miljöbedömningsinstitut och vi samarbetar med globala och lokala organisationer som främjar cirkulär ekonomi och ansvarsfullt företagande. Vi tror på transparens och redovisar öppet vårt miljöarbete och våra produkters innehåll, ursprung, emissioner och produktionsdata.

Transparens

Samarbete kräver öppenhet, ärlighet och transparens.

  • Vi redovisar våra produkters innehåll, ursprung, emissioner och produktionsdata i formaten eBVD (elektronisk Bygvarudeklaration), EPD (Environmental Product Declaration) och MHS (Material Health Statement) på vår hemsida.
  • Vi publicerar årligen en omfattande CSR-rapport som granskas av tredje part.
  • Vi kommunicerar öppet och gärna våra hållbarhetsmål och detaljer kring miljö, ekonomi och sociala frågor

Kontakta oss om du söker andra typer av certifikat eller testrapporter som du inte kan hittar på vår hemsida

Branchsamverkan

Ett konkret exempel på samarbete är GBR Golvåtervinning, golvbranschens gemensamma system för insamling av installationsspill från plastgolv. Golvläggare över hela Sverige tar hand om spillbitar från golvinstallationer och skickar materialet till Tarketts återvinningsanläggning i Ronneby för sortering och behandling. Systemet drivs av branschorganisationen GBR och administreras av Tarkett, men alla GBR-anslutna tillverkare av plastgolv är välkomna att vara med.

Tar hjälp av externa experter

Tarkett anlitar experter inom utbildning, demensvård och sjukvård för att bättre förstå hur färger och mönster kan användas för att öka trivsel och välbefinnande i skolor och vårdmiljöer. Dessutom samarbetar vi med forskningsinstitut och höskolor inom cirkulär ekonomi och klimatfrågor.

Certifieringar och miljömärkningar

Vi har en kontinuerlig och nära dialog med miljömärknings- och miljöbedömningsinstitut. Många av våra produkter är bedömda eller certifierade enligt internationella och lokala miljösystem, bl.a. BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus, Cradle to Cradle och Svanen. 

Internationellt och lokalt engagemang

Vi samarbetar med globala organisationer som främjar cirkulär ekonomi och ansvarsfullt företagande. Tarkett deltar i World Economic Forum, vi är medlemmar i Ellen MacArthur Foundations CE 100 och har sedan 2010 åtagit oss att följa UN Global Compacts riktlinjer för ansvarsfullt företagande. På nationell nivå är vi engagerade i dessa och andra utvecklingsprojekt och samarbetsforum inom hållbarhetsområdet:

Du kanske också är intresserad av:

Återvinning av golv
Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Det som förr sågs som avfall omvandlar vi till råvaror och nya innovativa produkter. På Tarkett pratar vi inte längre om produkternas "end-of-life" utan "end-of-use".

Miljömärkningar och Certifieringssystem
Certifieringar och märkningar

Öppenhet och transparens om byggprodukters kemiska innehåll och deras koldioxidavtryck är något som är fundamentalt för utvecklingen av ett hållbart byggande i Sverige...