Skapa kontraster på äldreboenden

Skapa kontraster på äldreboenden

Skapa kontraster på äldreboenden

Kontrastmarkeringar innebär en avvikande ljushet mot omgivande ytor. För individer med nedsatt syn eller nedsatt kognitiv förmåga skapar detta en tydligare rumsupplevelse och det blir lättare för dem att upptäcka och hitta viktiga målpunkter eller ledstråk i ett rum. På äldreboenden är detta särskilt viktigt att ta hänsyn till då majoriteten av de boende kan förväntas lida av dessa besvär.


En ljushetskontrast om minst 0,40 bör eftersträvas mellan ledyta och omkringliggande golv enligt NCS, liksom mellan golv och vägg. Ljushetsvärdet är beroende av kulörtonen i materialet. Tarketts våtrumsväggar Aquarelle och Wallgard finns båda i färgnyanser med ett ljushetsvärde som ger rekommenderad kontrastverkan mot vitt sanitetsporslin och mot golvet. Likaså finns ett brett urval av golv för korridorer och övriga rum som ger ljushetskontrast om minst 0,40 mot Tarketts väggmattor.


Enligt BBR (Boverkets byggregler) ska kontrastmarkeringar finnas i exempelvis ledstråk och på toaletter där det bör finnas en ljushetskontrast mellan sanitetsporslin (oftast vitt) och bakomliggande vägg.


Det är också en fördel om man har en skillnad i ljushet mellan golv och vägg och ett bra sätt är att använda kontrastfärger i väggvinklar.


Ljushetsvärden finns för samtliga golv och väggprodukter för offentlig miljö från Tarkett. Här hittar du dem: homogena plastgolv, heterogena plastgolv, linoleum.

 

Om NCS-ljushet

NCS (Natural Colour System) är ett system för att beskriva hur alla ytfärger uppfattas. NCS är ett gemensamt färgspråk som används oberoende av färgfabrikat. Varje färg har en unik siffer- och bokstavskod (t ex S 1040-R20B) som anger färgens visuella svarthet i procent, färgens kulörthet, samt färgens kulörton. Förutom de färgskillnader som anges av NCS-beteckningarna beror kontrasten mellan färger också på att de kan vara olika ljusa. NCS ljushet anges med det visuella ljushetstalet v i ett tal mellan 0-1. Svart har v = 0,0 och vitt har v = 1. En ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS mellan kontrastmarkeringen och den omgivande ytan bör eftersträvas. I Sverige används i första hand NCS för att ange kontrastmarkeringar.

Om du vill veta mer om kontrastmarkeringar på äldreboenden är du självklart välkommen att kontakta oss.

Förslag på kollektioner