Sportgolv

Sportgolv

Rätt typ av sportgolv för rätt användningsområde

Idag ställs allt högre krav på sportgolvens funktion och ekonomi. Men vad kännetecknar egentligen ett bra sportgolv? Vår definition av ett bra sportgolv är ett golv som minskar risken för idrottskador hos utövaren, samtidigt som det har hög slitstyrka och låg underhållskostnad under golvets livslängd, något som betyder mer för ekonomin i det långa loppet än inköpspriset. 


Punktelastiska, ytelastiska eller kombinationselastiska? Inom varje kategori finns en mängd varianter med olika kvalitet. Bästa sättet att välja sportgolv är att göra en kravlista på vilka egenskaper och funktioner som är viktigast.


Generellt sett kan man säga att:

•    Ett punktelastiskt sportgolv bör främst väljas till gymnastiksalar för låg- och mellanstadieskolor.
•    Ytelastiska sportgolv bör väljas till gymnastiksalar i högstadie- och gymnasieskolor samt till fullstora sporthallar avsedda för elitidrott.
•    Kombinationselastiska sportgolv  har ett bredare användningsområde och fungerar ofta bra både för mindre barn och ändå upp till fullvuxna användare. 

Tarkett sportgolvsgraf

Viktigt med jämn svikt och rätt friktion

Stumma sportgolv orsakar skador på kroppen och alltför mjuka golv ger inte nödvändig stabilitet och balans. De flesta som utövar bollsporter föredrar ett golv med jämn svikt över hela golvytan. Rätt avvägd svikt (deformation) reducerar de krafter som återförs till kroppen och minskar därmed risken för exempelvis ledskador. Likaså är det viktigt med rätt friktion. Låg friktion ökar halkrisken medan alltför hög friktion ökar risken för skador på leder och muskler.

Olika användningsområden

Valet av funktion måste vägas mot riskerna för olika idrottsskador. Innan val av sportgolv görs är det viktigt att tänka genom i vilken typ av verksamhet golvet ska användas samt ålder och viktklass på de som ska använda golvet och om golvet ska nyttjas för annat än idrott, t ex event eller mässor. I valet av golv; utgå alltid från golvets huvudsakliga användingsområde.

Väg in alla faktorer

För att ert sportgolv skall bli en långsiktig investering både funktionellt och ekonomiskt, måste hänsyn tas till ett antal faktorer. För ett golv med hög slitstyrka och lång livslängd är det viktigare att se till den totala kostnaden (inköpspris plus årlig underhållskostnad) än enbart inköpspriset. Ett golv med en tät och porfri yta och med rätt friktion ger bäst totalekonomi under golvets hela livslängd.

Illustration av Tarketts portgolvsutbud

I samtliga fall är det en bra måttstock att utgå från de krav som finns angivna för respektive golvtyp i EN 14904.

Europastandarden EN 14904

Sportgolv måste tåla hårda tag från utövare och utrustning. Flera studier visar samband mellan dåliga sportgolv och skador på benhinnor, leder och muskler. Detta kan undvikas genom att välja rätt golv med utgångspunkt från gällande europeisk standard EN 14904. Där anges de olika krav som ställs på olika typer av sportgolv. Sedan april 2006 måste alla sportgolv redovisa sina egenskaper enligt EN 14904.

Vi skräddarsyr sportgolvslösningar för era specifika behov

Vill du veta mer om våra sportgolv? Läs mer under våra kollektionssidor eller kontakta din Tarkett-säljare för att tillsammans kartlägga vad du behöver och ta fram de olika alternativ som bäst passar dina sportgolvsbehov. 

Du kanske också är intresserad av:

Tarkett Omnisports Punktelastiska sportgolv omnisport
Punktelastiska sportgolv 

Punktelastiska sportgolv är idealiskt som idrottsgolv för små barn. Se mer om när du bör välja ett punktelastiskt sportgolv.

Tarketts ytelastiska sportgolv flexlock
Ytelastiska sportgolv 

Tarkett sortiment består av både ytelastiska träsportgolv och ytelastiska sportgolv kombinerat med en linoleum- eller vinylmatta. Läs mer här.

Kombinationselastiska sportgolv 
Kombinationselastiska sportgolv 

Kombinationselastiska sportgolv är avsedda för sporthallar som används av såväl små barn som vuxna. Läs mer här.

Tarkett sportgolv för pingis/bordtennis
Specialsportgolv

Letar du sportgolv för badminton, bordstennis, squash eller dans? Här kan du se våra special sportgolvslösningar.