Tarkett och Note Design Studio tolkar cirkulär ekonomi i nytt showroom

Tarkett och Note Design Studio tolkar cirkulär ekonomi i nytt showroom

Nu har vi öppnat Tarkett Ateljé, ett showroom på Södermalm i Stockholm som utformats i samarbete med Note Design Studio. Temat är “Cirkulär ekonomi på riktigt” och lokalen är tänkt som en plats för möten och samarbeten kring hållbar utveckling.

Att ställa om till en cirkulär ekonomi kräver samverkan mellan design, hållbarhet och samhälle. Därför är Tarkett Ateljé byggt kring ett auditorium, skapat som en levande arena för samtal och kunskapsutbyte. Med Tarkett Ateljé vill vi visa den helhetstanke som krävs för cirkulär omställning. Detta har drivit oss att utforma en ny typ av showroom som inte bara är ett materialbibliotek utan en plats  som visar hur design på allvar hör ihop med hållbarhet och hur den  cirkulära ekonomin går från ord till handling.
 

För att ge exempel på hur cirkulär ekonomi fungerar i praktiken har vi valt att ställa ut gigantiska säckar med återvunnen råvara från två olika projekt. I den ena säcken finns granulat som återvunnits från ett gammalt golv på IKEA Västerås och som ska bli ett nytt vinylgolv. I den andra finns garnfluff som återvunnits från ett kontorsprojekt och som ska bli nya textila plattor. Note har utformat lokalen med cirkulär ekonomi som ledstjärna. Materialen som använts kommer från Tarketts återvinningsbara produktfamiljer som nu introduceras under konceptet Circular Collection. Kollektionen kommer att utökas i takt med att fler produkter blir återvinningsbara.

Tarketts showroom Ateljé

Lokalens design är skandinavisk med en stram färgpalett som bryts av med utvalda kontraster och oväntade inslag. Loungens intarsia på golvet, de unikt designade lamporna tillverkade av Tarkettmaterialet iQ Megalit samt det lysande röda räcket runt auditoriet är några av Tarkett Ateljés mest utmärkande detaljer.
— Utformningen är nutida, innovativ och funktionell. För oss var det  en fantastiskt spännande utmaning att få hjälpa Tarkett att skapa en plattform som ska föra fram idéer och ideal som vi båda tror på, säger Johannes Karlström, inredningsarkitekt och medgrundare av Note Design Studio.  

Möblerna i loungen och stolarna i mötesrummen kommer från Blå Station.

Återvinning är avgörande för att klimatmålen ska nås. För varje kvm vinylgolv vi återvinner minskas utsläppen med 10 kg CO2. Återvinning är komplext; hela kedjan från utrivning, transport och sortering till själva återvinningen måste hänga ihop. Men om ingen ställer krav på att utrivet material ska återvinnas händer ingenting. Alla aktörer måste därför hjälpas åt för att skapa en cirkulär omställning.

Så har vi beräknat klimatbesparingen vid återvinning 
CO2-utsläpp sker både vid utvinning av råvara samt förbränning av det utrivna golvet. Vid utvinning av råvara till 1 kvm vinylgolv avges 5,36 kg CO2 och när golvet sedan förbränns efter utrivning avges ytterligare 4,23 kg. När materialet istället återvinns uppstår inte dessa utsläpp, vilket innebär en besparing på 9,6 kg CO2. Uppgifterna baseras på tredjepartscertifierade EPD 
(Environmental Product Declaration).

Varmt välkommen att besöka oss på Rosenlundsgatan 40 i Stockholm. 

Om återvinning och våra återvinningsbara kollektioner

Återvinning av golv
Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Det som förr sågs som avfall omvandlar vi till råvaror och nya innovativa produkter. På Tarkett pratar vi inte längre om produkternas "end-of-life" utan "end-of-use".

Golvprover på Tarkett Ateljé
Circular Collection - Kollektionerna vi kan återvinna

Circular Collection omfattar alla de produkter som vi idag har ett fungerande insamlingssystem för (vinyl, linoleum samt textil) och där det insamlade materialet återvinns till ny råvara i golv.