LVT-klickgolv

Återvinning av utrivna LVT-klickgolv

ReStart LVT-klick

Tarkett lanserar ett nytt system för återvinning av klickgolv av plast

Nu blir vi först i Norden med att återvinna klickgolv av plast även kallat LVT. Det återvunna materialet används som baksidor på ny LVT. Enligt Tarketts beräkningar minskar utsläppen med ca 21,2 kg CO2ekv per kvadratmeter golv som återvinns (motsvarar ca 2,6 kg CO2/kg golv).

Vid återvinning av 1000 kvm LVT-klick (8 ton) som transporteras från Stockholm via Ronneby till Jaslo i Polen (1800 km) blir klimatutsläppen från transport med lastbil (120 gr CO2/ton km) ca 1,7 ton medan klimatbesparingen från återvinning blir ca 21,2 ton.

Hur fungerar det?

Materialet inspekteras och analyseras för att säkerställa att golvet är av rätt typ för återvinning. Insamlingen görs i nära samarbete med fastighetsägaren och Tarkett står för transporten till Jaslo i Polen där materialet används som baksidor på ny LVT.

Vilka golv tar vi emot?

 • iD Click Utimate 55 & 70 dvs rigid (sept 2019 eller senare). Dessa produkter har följande unika dimensioner:

- Plankor: 200,5 x 1200 mm och 243 x 1500 mm
- Plattor:  480 x 960 mm, 480 x 480 mm, 243 x 486 mm

 • iD Inspiration Click & Click Plus (sept 2016 eller senare)
 • iD Inspiration Click 55 & 70 (sept 2016 eller senare)
 • Starfloor Click 55 (sept 2016 eller senare). Dessa produkter har följande dimensioner:

- Plankor: 240,5 x 1491 mm och 190,5 x 1211 mm
- Plattor: 991 x 490,5 mm och 601 x 323,8 mm

Vad vill vi INTE ha?

 • Tarkett LVT-klickgolv som inte listas ovan till exempel
  - Starfloor Click Ultimate
  - Starfloor Click 30
 • Alla andra typer av LVT

Hur gör jag för att återvinna utrivna LVT-klickgolv?

 • Kontakta en Tarkett-säljare i god tid (minst 4 veckor) innan materialet skall rivas ut.
 • Innan beslut fattas om upphämtning/återvinning måste vi vara säkra på att golvet är återvinningsbart.
 • Återvinningsbara LVT-klickgolv identifieras via de unika dimensionerna (under rubrik ”Vilka golv tar vi emot?” ovan). Måttet avser själva ytskiktet dvs utan klickfog och mäts enkelt med tumstock/måttband på ovansidan av plankan/ plattan. Se även lanseringsdatum vilket innebär att en första utsortering kan göras med tanke på golvets ålder. 
 • Vi tillhandahåller speciella kärl/lastbärare som de upplockade plankorna läggs i. Kärlet anpassas efter vilken typ av LVT-klickgolv som ska hanteras. 
 • Planken läggs i kärlet med rimlig omsorg så att fyllnadsgraden blir god.

Kontakt

För mer information om hur ReStart för LVT-klick fungerar, kontakta din Tarkett-representant.
För mer information om beräkningar av utsläpp vid återvinning kontakta:

Nils Säving, miljöspecialist: +46 8 625 19 74, nils.saving@tarkett.com.

Relaterade artiklar

Återvinning av golv i Tarkett Atelje
Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Det som förr sågs som avfall omvandlar vi till råvaror och nya innovativa produkter. På Tarkett pratar vi inte längre om produkternas "end-of-life" utan "end-of-use".

Tarketts innovation möjliggör återvinning av tusentals ton gamla plastgolv
Återvinning av gamla plastgolv

Tarketts innovation möjliggör återvinning av tusentals ton gamla golv. Tekniken innebär att utrivna homogena plastgolv kan renas från lim- och spackelrester och återställas till råmaterial.