Beräkna ditt projekts klimatavtryck

Beräkna ditt projekts klimatavtryck

Vad är ett klimatavtryck?

Ett klimatavtyck är summan av alla växthusgaser(CO2ekv) som bildas från våra verksamheter. Vi kan beräkna klimatavtrycket från ett land, ett företag, en produkt, med mera. En produkts klimatavtryck innefattar alla utsläpp av växthusgaser under produktens livscykel.

Varför är det viktigt?

Hur klimatavtrycket ser ut är viktigt för att kunna förstå vår påverkan på den globala uppvärmingen. Bygg- och anläggingsindustrin kan göra stor skillnad eftersom den står för 39% av de globala växthusgaserna (produktion, transport & förbränning) och 60-70% av det totala avfallet.

climate change effects

Hur beräknas det?

Beräkningarna vår kalkylator gör inkluderar miljöpåverkan för alla steg i en produkts livscykel: råmaterial, transport, energiförbrukning under tillverkningen, användning och sluthantering. Alla beräkningar är baserade på våra tredjepartsverifierade EPDer.

flooring life cycle stages including recycling

Beräkna ditt projekts klimatavtryck

Ska du bygga ett nytt sjukhus?

Beräkna ditt projekts klimatavtryck.

Bygga en ny skola?

Beräkna ditt projekts klimatavtryck.

Bygga ett hotell eller en restaurang?

Beräkna ditt projekts klimatavtryck.

Renovera en butik?

Beräkna ditt projekts klimatavtryck.

Bygga ett nytt bostadshus?

Beräkna ditt projekts klimatavtryck.

Vill du göra skillnad? Anslut dig till ReStart®

Anslut er till vårt återtag- och återvinningsprogram ReStart® och försäkra dig om att dina golv samlas in och återvinns till råmaterial i nya Tarkett-golv.

.

Reducera ditt avtryck genom återvinning

Genom att beräkna klimatavtrycket blir det möjligt att identifera de huvudsakliga källorna till utsläpp i en produkt, vilket i  sin tur visar potentialen för optimering och reducering. Speciellt i sista steget, vid produktens slutskede, finns en stor potential att minska klimatpåverkan. Återvinning av gamla golv minskar klimatavtrycket genom att produkten inte går till förbränning eller deponi samt att vi sparar in på råmaterialutvinning. 

Återvinning av gamla plastgolv

Hittills har gamla plastgolv gått till förbränning. Fram till nyligen har det inte varit tekniskt möjligt att återvinna äldre golv. Material har inte kunnat separeras från lim och spackel.

Återvinning av utrivna linoleumgolv

Vi samlar in både utrivna linoleumgolv och installationsspill för att använda som råvara vid produktionen av nya golv.

Återvinning av gamla textilgolv

Tack vare ny teknik som utvecklats av Tarkett i samarbete med Aquafil, öppnas dörren för återvinning av upp till hälften av de ca 2 miljoner kvm textila golvplattor som läggs i Sverige varje år.

Letar du efter cirkulära produkter?

Circular Collection

Circular Collection består av de kollektioner vi kan återvinna. Det är kollektioner som har designats för cirkularitet och för att kunna återvinnas när de en gång ska rivas ut. Genom att välja ett golv från Circular Collection kan du vara säker på att installationsspillet, och så småningom de gamla golven, blir insamlade och återvunna.

.

Behöver du hjälp?

Vill du få mer information eller support i ditt projekt? Vi är här för att hjälpa dig! Vänligen kontakta din lokala säljrepresentant.

Beräkna klimatavtrycket för någon av dessa kollektioner