Dalarna Science Park

Dalarna Science Park

2020 | Borlänge, Sverige

Bildgalleri

Öppet kontorslandskap med smarta akustiklösningar 
för Dalarna Science Park 

Dalarna Science Park är en organisation som främjar innovation och affärsutveckling i Dalarna, bland annat genom att skapa fysiska mötesrum och arbetsplatser. Det senaste tillskottet på denna innovationsarena är ett coworking-kontor med 30 arbetsplatser som ritats av den lokala arkitektfirman Mondo. Projektets akustikutmaning och estetiska brief ledde till valet av ett textilgolv från Desso Metallic Shades.

Dalarna Science Park har ett kontorskoncept där de tillhandahåller olika typer av lokaler för företag att växa i. De följer företag hela vägen, från att de hyr ett par skrivbord, till ett par rum, sen en hel flygel och kanske till slut ett helt hus. Dalarna Science Parks ambition är att synergier ska uppstå mellan företag som sitter i samma rum, hus eller område.

Arkitekten berättar:

Innovationsparkens utrymmen är uppdelade i nivåer efter storlek och funktion. Det här första konceptet kallas Workplace Open och består av ett öppet landskap med skrivbord och ett antal tysta rum. Det har byggts i ett äldre hus som tidigare hyste kontorslokaler av ett traditionellt slag med enskilda rum längs ytterväggarna och en mörk kärna i mitten. 

Vi ville skapa en kontorslandskapsmiljö som ger känslan av att det är luftigt och öppet samtidigt som vi undvek att människor störs av de som passerar igenom. Akustik är alltid en utmaning i kontorslandskap och särskilt i delade kontor där olika företag kan ha olika vanor och riktlinjer kring möten och samtal. 

Lösningen blev en kombination av layout, materialval och tysta rum. Diagonalt genom lokalen anlade vi ett gångstråk från dörr till dörr. Längs detta gångstråk lade vi små tysta rum, formade som hus, som också fungerar som avskiljare mellan gångstråket och kontorsplatserna på båda sidor. Konceptet är inspirerat av Broadway, det vill säga en gata som skär tvärs genom ett rutnät. Det genomgående golvvalet är textilgolv, från Desso Metallic Shades. Gångstråket märktes ut med en ljusare kopparfärgad nyans medan kontorsytornas golv, liksom stugornas, är mörkare.

Briefen innehöll en visuell profil som bestod av ett träslag, en färg och en metall, björk, vitt och koppar. Metallskimmret i textilgolvet plockas upp i husens socklar och i en granitkeramik på toaletterna som för tankarna till cortenstål, det vill säga rostat stål. Detta är en koppling till industristaden Borlänge och dess ståltillverkning. 

- Mikael Ågren, arkitekt på Mondo

Förslag på kollektion

Om

Dalarna Science Park är en organisation som främjar innovation och affärsutveckling i Dalarna, bland annat genom att skapa fysiska mötesrum och arbetsplatser.

Arkitekt/Designer

Mondo

Segment

Kategori