Fabege - Staden under tak

Fabege - Staden under tak

2023 | Stockholm, Sverige

Bildgalleri

När Skatteverket lämnade sitt kontor i Solna Strand inledde fastighetsbolaget Fabege ett renoveringsarbete med en tydlig strategi: återbruk. Fastigheten kommer bli den fjärde i Sverige att uppnå branschens högsta miljöcertifikat, BREEAM In-Use, Outstanding. Tarkett är samarbetspartner för återvinning av golven.

Staden Under Tak har fått sitt namn från de inglasade partier som ger dess invånare känslan av en urban utomhusmiljö under tak. Under 2014–2015 anpassades en av byggnaderna till Skatteverket, som hyrde lokalerna i sju år. Det är dessa interiörer, på omkring 50 000 kvm, som nu sparas, lagras, inventeras och erbjuds till nya hyresgäster.
För att återbruk ska göra verklig skillnad för både miljö och ekonomi behöver man tänka storskaligt. Det räcker inte att rädda några kontorsstolar, säger Sönke Leve, hållbarhetssamordnare på Fabege.

Kompetent utrivning ger klimatvinster

Istället för att riva ut och slänga golvens textilplattor plockade Fabege varsamt upp dem och sorterade dem. Nicklas Herre, säljchef KAM på Tarkett, hjälpte till att analysera materialet. Det visade sig att cirka 70 procent kunde sparas för att användas i nya inredningar. Av de övriga plattorna, som sorterades bort på grund av slitage, kunde drygt 2 000 kvm återvinnas via Tarkett ReStart. Detta gav en klimatvinst på ca 11,9 ton CO2 jämfört med om plattorna hade skickats till förbränning och ny råvara använts vid motsvarande nyproduktion.

På Tarketts återvinningsanläggning i Waalwijk, Nederländerna, separeras garnet från plattornas baksida. Garnet skickas till garnleverantören som använder det som råvara i nytt garn. Vad som händer med baksidorna beror på sort.
Textila plattor med baksidan Tarkett EcoBase kan återvinnas till nya EcoBase baksidor, så vill man maximera återvinningsbarheten i en textil platta ska man välja den. I andra fall nedgraderas baksidan och används i t.ex. cementindustrin, säger Nicklas Herre.

Att återvinna garnet ger de största klimatvinsterna, en besparing på ca 6 kg CO2 per kvadratmeter. (Att även återvinna baksidan EcoBase adderar en besparing på ca 4 kg CO2 per kvadratmeter.) Nyckeln till ett framgångsrikt ReStart-projekt beskriver Nicklas Herre som ett bra samarbete med beställaren.
Vi tillhandahåller rådgivning, analys, pallar och transport. Men här fanns också en dedikerad beställare som hjälpte till att samordna på plats och organisera materialet på pallarna, vilket gjorde att allt fungerade exemplariskt.

Projektet med textilplattorna ingår i en pågående basrenovering av fastigheten där alla material utvärderas för återbruk. Det har
bland annat lett till att WC-gruppernas ytskikt görs om, men porslinet bevaras; glasväggar, dörrpartier och innertaksplattor från mötesrum plockas ned, men inventeras och sparas.
Det är fortfarande utmanande att hitta rivningsfirmor som kan montera ned ett material utan att påverka dess skick. Vi får ofta anlita de hantverkare som jobbar med att montera produkterna för att också ta ned dem. Här finns potential bland entreprenörer att erbjuda hållbar demontering, säger Sönke Leve.

Då blir återbruk ekonomiskt lönsamt

Att strategin implementeras så ambitiöst handlar enligt Sönke Leve om ett mentalt skifte, påskyndat av världsläget med krig och klimat.
Om man tittar på två argument, det miljömässiga såväl som det ekonomiska, lönar sig genomtänkta hållbarhetsåtgärder alltid. Men faktum är att lyckas du bara hantera projektets ökade komplexitet, blir det i slutändan ofta även en ekonomisk vinst. För att inte tala om säkerheten i att ha dina material på lager. Om ett bygge står stilla på grund av långa leveranstider blir det ju en enorm kostnad.

En kalkyl från 2022 för att återanvända gips visade att kostnaden ökar för demontering och montering, men att slutnotan ändå blir lägre om man kan återbruka cirka 70 procent av materialet istället för att köpa nytt.
Kanske är 70–30 något av en formel. Vi ser ungefär samma beräkning för att återbruka innertaksplattor och textila golv, säger Sönke Leve.

Fastigheten förväntas stå klar för inflyttning 2024. Fabege kommer inom kort att inleda nästa fas i arbetet, vilket innebär fler innovativa förhållningssätt till återbruk.
Det kan finnas en gränsdragning för just ordet återbruk. Är det återbruk om du bara bevarar ett material? Men det centrala i
strategin är att arbeta systematiskt och långsiktigt med att ta vara på befintliga resurser med målsättningen att spara pengar, hålla tidsramar och minska de utsläpp som uppstår vid tillverkningen av ny råvara
, säger Sönke Leve.

Så funkar ReStart

ReStart är gratis för beställaren. Tarkett tillhandahåller materialanalys, lastbärare, big bags och transport. Beställaren erhåller ett certifikat på hur mycket material som återvanns och vilken klimatbesparing det gav. Beställaren slipper deponiavgift och transportkostnader men det stora incitamentet att återvinna är klimatvinsten och den dokumentation som beställaren kan använda i sin klimatdeklaration och branschens olika certifieringssystem. Läs mer här.

Förslag på kollektion

Om

Fabeges kontorsbyggnad möter klimatmålen med hjälp av Tarkett ReStart. Fastigheten kommer bli den fjärde i Sverige att uppnå branschens högsta miljöcertifikat, BREEAM In-Use, Outstanding.

Arkitekt/Designer

Studio Stockholm

Fastighetsägare

Fabege

Segment

Kategori