ReStart® - Golvåtervinning

ReStart® - Golvåtervinning

Återvinning på riktigt

Vi är övertygade om att cirkulär ekonomi är rätt strategi för att spara på jordens resurser, minska avfallsberget och hjälpa till att bromsa den globala uppvärmningen. Det innebär att vi lägger stora resurser på att utveckla produkter för cirkularitet men även på att ta fram tekniker för att identifiera, hantera och processa installationsspill och utrivna golv  och sedan använda det som råvara i nya golv.

Vårt system för att ta tillbaka material och återvinna det går under namnet ReStart. Att skicka tillbaka installationsspill och gamla utrivna golv kostar ingenting för dig och innebär:

1. att vi minskar mängden avfall som går till förbränning
2. att vi spar på jungfruliga råvaror
3. att koldioxidutsläppen blir lägre

 

 

Så här fungerar det

Du som fastighetsägare, bygg- eller golventreprenör kontaktar din lokala Tarkett-representant i god tid (minst 4 veckor) innan golvet ska rivas ut. Vi behöver information om material, uppskattad mängd och ålder. Är det textila golv som ska rivas ut kan vi på plats säkerställa om det är återvinningsbart. Gäller det plast, och i vissa fall linoleum, skickar vi en provbit för analys.

Läs mer under respektive kategori för mer detaljerad information om vilket material vi kan ta tillbaka, exakt hur det fungerar och hur du går tillväga när du har golv som ska rivas ut.

Återvinning av homogena plastgolv

Vi har en unik teknik som innebär att vi kan återvinna gamla plastgolv från 2011 och framåt och använda som råvara till nya golv. Vi tar även tillbaka installationsspill. Klicka på länkarna för mer detaljerad information.

Återvinning av gamla plastgolv
Återvinning av installationsspill

Återvinning av linoleum

Vi samlar in både utrivna linoleumgolv och installationsspill. Materialet finfördelas vid återvinningen och baksidan av jute tillsammans med rester av lim och spackel separeras och används lokalt som bränsle. Resten av materialet nyttjas som fyllmedel vid tillverkning av ny linoleum. Klicka på länkarna för mer detaljerad information.

Återvinning av gamla linoleumgolv
Återvinning av installationsspill

Återvinning av textila plattor

I samarbete med Aquafil har Tarkett utvecklat en teknik som gör det möjligt för oss att separera garnet från resten av textilplattan. Dessutom kan Tarketts baksidor med EcoBase återvinnas.

Läs mer om återvinning av gamla textilplattor

Vi kan också återvinna:

  • Excellence Genius, ett löslagt ftalatfritt heterogent vinylgolv, speciellt utvecklat för återvinning. 
  • iD Square, läggs ofta löst, med tejp eller så kallat dra-loss-lim. Ftalatfritt sedan 2015.
  • LVT, klickgolv av plast. Det återvunna materialet används som baksidor på ny LVT.

Vad menar vi när vi säger att en produkt är återvinningsbar?

För oss på Tarkett räcker det inte med att en produkt rent teknisk går att återvinna för att vi ska kalla den återvinningsbar. Att samla in material för återvinning och sedan skicka allt till förbränning eller deponi menar vi inte ska få kallas återvinning. Hela kedjan måste fungera så att det insamlade materialet faktiskt tas om hand och blir till ny råvara, det är vad återvinningbar betyder för oss.

 

 

Vi behöver din hjälp!

Vi har under lång tid sett en stabil ökning av mängden insamlat material vilket vi är mycket glada för. Detta är för oss ett bevis på att det finns en stor vilja hos både våra kunder och på marknaden i stort att prioritera cirkulära och klimatvänliga lösningar. Det finns en enorm potential där ute att spara på jordens resurser, men vi kan inte återvinna utan din hjälp! 

Tveka inte att kontakta din Tarkett-representant om du har golv som ska rivas ut eller har frågor om ReStart och hur det fungerar!

 

Våra tekniker för återvinning

Hos vissa golvtyper måste de olika fysiska beståndsdelarna i golvet separeras innan de kan återvinnas. Andra tvättas rena från lim och spackel.

Circular Collection

Circular Collection omfattar alla de produkter som vi idag har ett fungerande insamlingssystem för (vinyl, linoleum samt textil) och där det insamlade materialet återvinns till ny råvara i golv.

Klimatvinster vid återvinning

Golvåtervinning sparar jungfruliga råvaror och minskar mängden avfall vilket är en viktig del av vår cirkulära strategi. Ladda ner ett dokument som beskriver man beräknar klimatvinsten.