Återvinning av installationsspill från plastgolv

Återvinning av installationsspill från plastgolv

Kort om insamlingen av installationsspill

I Sverige har golvbranschen samlat in installationsspill från plastgolv i över 20 år. Tarkett står för logistiken och sortering av inkommet spill, men alla GBR-anslutna tillverkare av plastgolv är välkomna att vara med i systemet som drivs under namnet GBR Golvåtervinning. 2020 samlade branschen in drygt 300 ton installationsspill. 

Vid läggning av plastgolv blir det ungefär 10% installationsspill. Golvläggaren måste sortera spillet efter tillverkare och lägga det i särskilda säckar. Dessa säckar läggs sedan i en metallbur på pall och skickas till Tarketts anläggning i Ronneby. Där sorteras spillet beroende på fabrikat och varje tillverkare ansvarar sedan för den vidare hanteringen av sitt spill.

Parallellt med det branschgemensamma systemet har Tarkett tagit fram en lösning med storsäckar, främst avsedd för större projekt och andra situationer där systemet med metallburar inte är optimalt.  Denna insamling av installationsspill från plastgolv är en del av Tarketts ReStart-koncept och hanterar endast Tarkett-material.

Namnet ReStart används dessutom för Tarketts system i övriga länder i Norden och Europa. Det är också det övergripande namnet på Tarketts system för insamling och återvinning av golv – som vi till exempel använder för vår insamling av installationsspill från linoleum och utrivna homogena plastgolv och textila plattor i Sverige och andra delar av världen.

GBR Golvåtervinning - installationsspill från alla fabrikat

GBR Golvåtervinning är svenska golvbranschens gemensamma system för insamling av installationspill. Det är öppet för alla GBR-anslutna tillverkare av plastgolv. Majoriteten av spillet mals ner till granulat och blandas med nya råvaror för tillverkning av nya golv. Resterande spill går till energiåtervinning. Inget spill får läggas på deponi.

För varje kilo spill som vi kan återvinna minskar vi klimatutsläppen med 3,7 kg CO2

Vilken typ av spill tar vi emot?

 • Installationsspill från plastgolv- och vägg från GBR-anslutna leverantörer


Vad vill vi INTE ha i säckarna?

 • Gamla/utrivna golv
 • Spill från linoleum
 • Knivblad, svetstråd, ändskydd, förpackningsmaterial och annat avfall

Så här gör du

 • Kontakta GBR, 08-702 30 90 eller www.golvbranschen.se för att ansluta dig till systemet.
 • Beställ säckar och metallbur på pall genom att kontakta GBR Golvåtervinning på tel: 020-52 91 11  eller mail: marie.moilanen@tarkett.com.
 • Lägg spillet i plastsäckarna. Blanda inte spill från olika leverantörer.
 • Märk säcken genom att sätta ett tydligt kryss för aktuell leverantör.
 • Förslut säcken och lägg den i en särskild pallbur. Säckar från olika leverantörer går bra att blanda i samma bur.
 • Beställ hämtning via tel 020-52 91 11  eller mail: marie.moilanen@tarkett.com.
 • Ange företagsnamn, adress, antal kollin och gärna en projektreferens.
 • Du får sedan ett fraktdokument mailat/faxat till dig. Detta måste sättas fast säkert på kollit.
   

Pallburen transporteras sedan till Tarkett i Ronneby. I återvinningsanläggningen sorteras säckarna. Respektive leverantör är ansvarig för sitt eget spill. 

Kontakt
För mer information om GBR Golvåtervinning kontakta GBR 08-702 30 90 eller din Tarkett-representant.

För mer information om beräkningar av utsläpp vid återvinning kontakta:
Nils Säving, miljöspecialist: +46 8 625 19 74, nils.saving@tarkett.com.

ReStart Installationsspill - endast Tarkett

ReStart är Tarketts eget system för insamling och återvinning av golv och installationsspill. Det är framtaget för golventreprenörer som lägger Tarketts plastgolv i stora volymer eller andra situationer då det är svårt att hantera pallburar. I ReStart-systemet läggs spillet i storsäckar istället för pallburar. Stortsäckarna kan kompletteras med metallstativ som gör att säcken är lättare att fylla och transportera. ReStart kan endast användas för Tarketts plastgolv/-vägg.

Tarkett ReStart® är en kostnadsfri tjänst för dig som kund. Vi står för insamlingssäckar, hämtning och transporter. För varje kilo spill som vi kan återvinna minskar vi klimatutsläppen med drygt ca 3,7 kg CO2.

Vilken typ av spill tar vi emot?

 • Installationsspill från Tarketts plastgolv- och vägg
   

Vad vill vi INTE ha i säckarna?

 • Installationsspill från andra tillverkare än Tarkett 
 • Gamla/utrivna golv
 • Spill från linoleum
 • Knivblad, svetstråd, ändskydd, förpackningsmaterial och annat avfall

 

Så här gör du

 • Kontakta en Tarkett-säljare om du behöver mer information om ReStart.
 • Beställ gröna ReStart-säckar (art. Nr 1250993) och eventuellt metallstativ (art.nr 1250995) från Tarketts kundtjänst, telefon: 0771-10 10 20 eller kundservice@tarkett.com.
 • Vid insamlingen, ställ säcken på en vanlig lastpall. Använd gärna metallstativet för att hålla upp säcken. Knyt ihop säcken i toppen när den är full (så slipper den fungera som allmän sopsäck). 
 • När säckarna med spill är fulla, kontakta Tarkett Ronneby för kostnadsfri hämtning av säckarna, 020-52 91 11 eller 0457- 71141
 • Ange företagsnamn, adress, antal kollin och gärna en projektreferens.
 • Du får sedan ett fraktdokument mailat/faxat till dig. Detta måste sättas fast säkert på kollit (stoppa det i befintlig plastficka på säcken eller tejpa fast ordentligt).
 • Metallstativet kan sitta kvar när pall/säck skickas tillbaka till Tarkett men du kan även välja att behålla det och använda det igen om säcken verkar stå stadigt.
 • Behöver du beställa nya säckar eller stativ, kontakta Tarketts Kundservice.
   

Storsäckarna transporteras till Tarkett i Ronneby. I återvinningsanläggningen sorteras säckarna. Spillet mals ner till granulat och blandas med nya råvaror för tillverkning av nya golv.


Kontakt
För mer information om ReStart installationsspill plast, kontakta din Tarkett-representant.

För mer information om beräkningar av utsläpp vid återvinning kontakta:
Nils Säving, miljöspecialist: +46 8 625 19 74, nils.saving@tarkett.com.


Insamling från konsumenter 

Även privatkonsumenter kan återlämna sitt golvspill. Allt fler återförsäljare hjälper nu till med insamlingsarbetet genom att erbjuda sina kunder att återlämna golvspill utan avgift. Det är ofta en bra lösning för alla inblandade med tanke på de kommunala sopanläggningarnas ökande avgiftstaxor. Kontakta din Tarkett-representant för mer information.

Hur går det till?

Du kanske också är intresserad av:

Golvprover på Tarkett Ateljé
Circular Collection - Kollektionerna vi kan återvinna

Circular Collection omfattar alla de produkter som vi idag har ett fungerande insamlingssystem för (vinyl, linoleum samt textil) och där det insamlade materialet återvinns till ny råvara i golv.

Klimatvinster vid återvinning - Tarkett
Beräkna klimatvinsten vid återvinning

Golvåtervinning sparar jungfruliga råvaror och minskar mängden avfall vilket är en viktig del av vår cirkulära strategi. Vi har tagit fram ett dokument som beskriver man beräknar klimatvinsten.

Moodboard för arbetsplats
Klimatpåverkan från golv  – en översikt

Vi har tagit fram en översikt med lättillgänglig information för svenska förhållanden om klimatpåverkan men också huruvida ett material är återvinningsbart eller inte.

Beräkna ditt projekts klimatavtryck
Beräkna ditt projekts klimatavtryck

Ett klimatavtyck är summan av alla växthusgaser(CO2ekv) som bildas från våra verksamheter. Vi kan beräkna klimatavtrycket av ett land, ett företag, en produkt, med mera.