Granualter av golv som ska bli till nya

Återvinning av installationsspill från plastgolv

GBR Golvåtervinning och Tarkett ReStart — bakgrund

I Sverige har golvbranschen samlat in installationsspill från plastgolv i över 20 år. Tarkett står för logistiken och sortering av inkommet spill, men alla GBR-anslutna tillverkare av plastgolv är välkomna att vara med i systemet som drivs under namnet GBR Golvåtervinning

Vid läggning av plastgolv blir det ungefär 10% installationsspill. Golvläggaren lägger spillet i särskilda säckar och spill från olika tilverkare separeras i olika säckar. Säckarna lägg sedan i en metallbur på pall som skickas till Taketts anläggning i Ronneby. Där sorteras spillet beroende på fabrikat och varje tillverkar ansvarar sedan för den vidare hanteringen av sitt spill. 2020 samlade branschen in drygt 300 ton installationsspill via GBR Golvåtervinning. 

Parallellt med det branschgemensamma systemet har Tarkett tagit fram en lösning med storsäckar, främst avsedd för större projekt och andra situationer där systemet med metallburar inte är optimalt.  Denna insamling av installationsspill från plastgolv är en del av Tarketts ReStart-koncept och hanterar endast Tarkett-material.

Namnet ReStart används dessutom för Tarketts system i övriga länder i Norden och Europa. Det är också det övergripande namnet på Tarketts system för insamling och återvinning av golv – som vi till exempel använder för vår insamling av installationsspill från linoleum och utrivna homogena plastgolv och textila plattor i Sverige och andra delar av världen.

Så här fungerar de olika systemen för installationsspill från plastgolv:

GBR Golvåtervinning (alla fabrikat)

GBR Golvåtervinning är svenska golvbranschens gemensamma system för insamling av installationspill. Det är öppet för alla GBR-anslutna tillverkare av plastgolv. 

Vilken typ av spill tar vi emot?

 • Installationsspill från plastgolv- och vägg från GBR-anslutna leverantörer


Vad vill vi INTE ha i säckarna?

 • Gamla/utrivna golv
 • Spill från linoleum
 • Knivblad, svetstråd, ändskydd, förpackningsmaterial och annat avfall

Hur går det till?

Hur gör jag?

 • Kontakta GBR, 08-702 30 90 eller www.golvbranschen.se för att ansluta dig till systemet.
 • Beställ säckar och metallbur på pall genom att kontakta GBR Golvåtervinning på tel: 020-52 91 11  eller mail: marie.moilanen@tarkett.com.
 • Lägg spillet i plastsäckarna. Blanda inte spill från olika leverantörer.
 • Märk säcken genom att sätta ett tydligt kryss för aktuell leverantör.
 • Förslut säcken och lägg den i en särskild pallbur. Säckar från olika leverantörer går bra att blanda i samma bur.
 • Beställ hämtning via tel 020-52 91 11  eller mail: marie.moilanen@tarkett.com.
 • Ange företagsnamn, adress, antal kollin och gärna en projektreferens.
 • Du får sedan ett fraktdokument mailat/faxat till dig. Detta måste sättas fast säkert på kollit 
 • Pallburen transporteras till Tarkett i Ronneby.
 • I återvinningsanläggningen sorteras säckarna. Respektive leverantör är ansvarig för sitt eget spill. 
 • Majoriteten av spillet mals ner till granulat och blandas med nya råvaror för tillverkning av nya golv. Resterande spill går till energiåtervinning. Inget spill får läggas på deponi. För varje kilo spill som vi kan återvinna minskar vi klimatutsläppen med 3,7 kg CO2.

 

Kontakt
För mer information om GBR Golvåtervinning kontakta GBR 08-702 30 90 eller din Tarkett-representant.
För mer information om beräkningar av utsläpp vid återvinning kontakta:
Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef: +46 70 300 19 12, dag.duberg@tarkett.com.
Nils Säving, miljöspecialist: +46 8 625 19 74, nils.saving@tarkett.com.

ReStart Installationsspill plast (endast Tarkett)

ReStart är Tarketts eget system för insamling och återvinning av golv och installationsspill. Det är framtaget för golventreprenörer som lägger Tarketts plastgolv i stora volymer eller andra situationer då det är svårt att hantera pallburar.I ReStart-systemet läggs spillet i storsäckar istället för pallburar. Stortsäckarna kan kompletteras med metallstativ som gör att säcken är lättare att fylla och transportera. ReStart kan endast användas för Tarketts plastgolv/-vägg. Tarkett ReStart® är en kostnadsfri tjänst för dig som kund. Vi står för insamlingssäckar, hämtning och transporter.

Vilken typ av spill tar vi emot?

 • Installationsspill från Tarketts plastgolv- och vägg

 

​​​​​​​Vad vill vi INTE ha i säckarna?

 • Installationsspill från andra tillverkare än Tarkett 
 • Gamla/utrivna golv
 • Spill från linoleum
 • Knivblad, svetstråd, ändskydd, förpackningsmaterial och annat avfall

 

Hur gör jag?

 • Kontakta en Tarkett-säljare om du behöver mer information om ReStart.
 • Beställ gröna ReStart-säckar (art. Nr 1250993) och eventuellt metallstativ (art.nr 1250995) från Tarketts kundtjänst, telefon: 0771-10 10 20 eller kundservice@tarkett.com.
 • Vid insamlingen, ställ säcken på en vanlig lastpall. Använd gärna metallstativet för att hålla upp säcken. Knyt ihop säcken i toppen när den är full (så slipper den fungera som allmän sopsäck). 
 • När säckarna med spill är fulla, kontakta Tarkett Ronneby för kostnadsfri hämtning av säckarna, 020-52 91 11 eller 0457- 71141
 • Ange företagsnamn, adress, antal kollin och gärna en projektreferens.
 • Du får sedan ett fraktdokument mailat/faxat till dig. Detta måste sättas fast säkert på kollit (stoppa det i befintlig plastficka på säcken eller tejpa fast ordentligt).
 • Metallstativet kan sitta kvar när pall/säck skickas tillbaka till Tarkett men du kan även välja att behålla det och använda det igen om säcken verkar stå stadigt.
 • Storsäckarna transporteras till Tarkett i Ronneby.
 • I återvinningsanläggningen sorteras säckarna. Spillet mals ner till granulat och blandas med nya råvaror för tillverkning av nya golv. 
 • För varje kilo spill som vi kan återvinna minskar vi klimatutsläppen med drygt ca 3,7 kg CO2.
 • Behöver du beställa nya säckar eller stativ, kontakta Tarketts Kundservice.


Kontakt
För mer information om ReStart installationsspill plast, kontakta din Tarkett-representant.
För mer information om beräkningar av utsläpp vid återvinning kontakta:

Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef: +46 70 300 19 12, dag.duberg@tarkett.com.
Nils Säving, miljöspecialist: +46 8 625 19 74, nils.saving@tarkett.com.


Insamling från konsumenter 

Även privatkonsumenter kan återlämna sitt golvspill. Allt fler återförsäljare hjälper nu till med insamlingsarbetet genom att erbjuda sina kunder att återlämna golvspill utan avgift. Det är ofta en bra lösning för alla inblandade med tanke på de kommunala sopanläggningarnas ökande avgiftstaxor. Kontakta din Tarkett-respresentant för mer information.

Du kanske också är intresserad av:

Återvinning av golv
Återvinning av plast, linoleum och textilgolv

Det som förr sågs som avfall omvandlar vi till råvaror och nya innovativa produkter. På Tarkett pratar vi inte längre om produkternas "end-of-life" utan "end-of-use".

Bild på golvrullar i Ronneby
Vad är cirkulär ekonomi?

Genom att ge produkter en ökad livslängd, se till resurserna utnyttjas bättre och att avfall och blir till nya råvaror skapar vi en cirkulär ekonomi.