Korridorer

Korridorer

Tystnad är guld värt. Och golven spelar en viktig roll för att minska oönskat buller i hotellkorridorer. Liva upp vägen till rummet med mönster som skapar en känsla av rytm som bryter upp monotonin.

Att tänka på
När du väljer en golvlösning för korridorer glöm inte att tänka på följande:
  • Noise reduction
  • Mix of colours and textures
  • Resistance to heavy traffic and trolleys
  • Fire resistance
  • Easy to clean and maintain
Verktyg