Tarkett i media och debatt

SE VÅRA 5 ARTIKLAR

Hur bryter vi beroendet av ny plast? - Tarkett i Almedalen 2018

Hur bryter vi beroendet av ny plast? - Tarkett i Almedalen 2018

Vi höll i en paneldebatt på Aktuell Hållbarhet Arena i Almedalen 2018. Hur bryter vi beroendet av ny plast? Läs mer och se debatten här.

Upptäck mer
Cirkulär golvhantering sparar råvaruresurser, Miljönytta 09/10/2018

Cirkulär golvhantering sparar råvaruresurser, Miljönytta 09/10/2018

Funktionsplasten i byggnader och konstruktioner har en långsam väg genom kretsloppet jämfört med förpackningsplastens snabba slit-och-släng – men den sackar också efter i återvinningsgrad..

Upptäck mer
Tarketts nya innovation möjliggör återvinning av tusentals ton gamla plastgolv

Tarketts nya innovation möjliggör återvinning av tusentals ton gamla plastgolv

Den nya tekniken innebär att utrivna homogena plastgolv kan renas från lim- och spackelrester och återställas till råmaterial.

Upptäck mer
Vem definierar hållbarhet? - Tarkett i Almedalen 2017

Vem definierar hållbarhet? - Tarkett i Almedalen 2017

Tarkett har arbetat målmedvetet och långsiktigt med hållbarhetsfrågor under lång tid och vi vill vara med och leda utvecklingen mot cirkulär ekonomi. Därför medverkade vi i Almedalen 2017 där vi bland

Upptäck mer
Förbjud förbränning av plastgolv, Altinget, 29/05/2018

Förbjud förbränning av plastgolv, Altinget, 29/05/2018

Läs Tarketts debattartikel som publicerades i Altinget den 29 maj

Upptäck mer