Återvinning av installationsspill

Återvinning av installationsspill

GBR golvåtervinning

Ett branschgemensamt system för återvinning av installationsspill

Det startade med Tarkett återvinningssystem

Under 1996 startade Tarkett i Ronneby en anläggning för återvinning av plastgolv. Man införde som ett av världens första företag ett system för insamling av installationsspill och investerade i en anläggning för återvinning av plastgolv (PVC och poloyolefin). Det installationsspill som hamnar i byggföretagens containrar för blandade sopor ska inte längre blandas med annat byggavfall.

Systemet blev direkt en framgång och efter några år anslöt sig fler golvleverantörer. Idag samlar hela golvbranschen sitt spill via Tarkett i Ronneby under namnet ”GBR Golvåtervinning”.  Tarkett i Ronneby har utvidgat sitt eget insamlande och hanterar numer även installationsspill från Tarkettprodukter i hela Norden. 2018 samlade vi in över 450 ton installationsspill varav ca 400 ton är Tarkett-produkter. 75 % av detta går tillbaka som råvara till nya Tarkettgolv vilket motsvarar 100 000 kvm golv.

GBR Golvåtervinning
Fr o m 1999 har systemet för återvinning av installationsspill övertagits av golvbranschen. Nu kan alla medlemsföretag skicka sitt installationsspill till Tarkett i Ronneby.

  • Det spill (ca 10 % felfritt golv) som uppstår när du installerar ett plastgolv kan tillvaratas för återvinning istället för att bara slängas.
  • Lägg spillet i återvinningsbara plastsäckar. Blanda inte spill från olika leverantörer.
  • Märk säcken genom att sätta ett tydligt kryss för aktuell leverantör.
  • Förslut säcken och lägg den i en särskild pallcontainer. Säckar från olika leverantörer går bra att blanda.
  • Containern transporteras till Tarkett i Ronneby.
  • I återvinningsanläggningen sorteras säckarna och respektive leverantör är ansvarig för sitt eget spill. Det mesta spillet mals ner till granulat och blandas med nya råvaror för tillverkning av nya golv. Resterande spill går till Energiåtervinning, inget spill får läggas på deponi

 

Inte bara för professionella golventreprenörer.

Även privatkonsumenter kan återlämna sitt golvspill. Allt fler återförsäljare har nappat och erbjuder sina kunder att återlämna golvspill utan avgift. Ett bra alternativ med tanke på ökade avgiftstaxor på kommunala sopanläggningar.

Fakta om golvåtervinning

(Källa: GBRs folder om golvåtervinning)

  • Genom att återvinna installationsspill från plastgolv spar vi på naturens resurser och minskar mängden byggvaror som läggs på deponi eller bränns.
  • Anslutning till systemet är kostnadsfritt för GBR-anslutna golvåterförsäljare. Är du inte GBR-medlem får du pröva systemet kostnadsfritt i 3 månader. Därefter tar de ut en årsavgift.
  • Säckar, pallcontainers och leverans/hämtning är kostnadsfri. Vill du ha säckkärror köper du dem från GBR Golvåtervinning till självkostnadspris.
  • Som anslutet företag får du rätt att använda GBR Golvåtervinnings logotyp i din marknadsföring för att berätta för beställare och kunder att du är med och tar ansvar för miljön.

 

Kontakta GBR Golvåtervinning, Tel: 020-52 91 11, Fax: 0457-700 46 för att ansluta dig, beställa säckar, säckvagnar, pallcontainers och hämtning av säckar samt för frågor som rör sortering och praktisk hantering av spillet.