Brandkrav på golv i sjukhus och vårdlokaler

Brandkrav på golv i sjukhus och vårdlokaler

Brandkrav beroende av byggnadens Brandklass

Boverkets krav på brandegenskaper hos golv och väggar finns i Boverkets Byggregler, BBR 2008, Kap 5 Brandskydd. Brandkraven styrs av byggnadens brandklass (1-3) samt vilken sorts utrymme det gäller. I stort sett alla byggnader för vård och omsorg ligger i Brandklass 1 eller Brandklass 2. 

Särskilda krav för vissa lokaler och verksamheter

För speciella utrymmen finns dessutom tilläggskrav som gäller, oavsett byggnadens brandklass. Det gäller till exempel samlingslokaler, vårdlokaler och storkök.

Brandegenskaper hos golv- och väggytor

Brandegenskaper hos golv- och väggytor anges i det så kallade Euroclass-systemet som omfattar testmetoder och utvärderingsmetoder för golv och vägg. Testresultaten redovisas på en femgradig skala från (A) = obrännbart till (E) = brinner bra. Klasserna kombineras med tilläggsklasser som anger krav och begränsningar för mängden brandgaser, brinnande droppar och partiklar.

Vill du läsa mer om BBR:s brandkrav, byggnaders brandklasser, Euroclass-systemet samt om vilka brandkrav som Tarketts golv klarar, är du självklart välkommen att kontakta oss.


Du kan också läsa mer på boverket.se

Förslag på kollektioner