Säkra våtrum | Sjukvård & äldrevård

Säkra våtrum | Sjukvård & äldrevård

Säkra våtrum

Vattenskador kostar samhället mer än fem miljarder kronor varje år. Därför är säkerheten i våtrum hårt reglerad i svensk bygglagstiftning. Mer än hälften av skadorna kommer från läckande våtrum. 

Boverket ställer följande krav på vattentäthet:

Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt ska vara beständiga mot alkalitet från betong och bruk, vatten, temperaturvariationer och rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta skikt ska även tåla vibrationer från normal utrustning i utrymmet. Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska vara vattentäta. (BFS 2006:12). 

Förutom vattentäthet ställer Boverket även generella krav på rengörbarhet:

 I våtutrymmen ska ytskikt, fogar, anslutningar och genomföringar anordnas så att de lätt kan hållas rena och så att de inte gynnar mikrobiell tillväxt.

Hus AMA beskriver materialkrav och utförande

Hus AMA , som inte är tvingande utan en beskrivning av vedertagna krav på material och utförande, anger att plastgolv- och väggar i våtrum skall uppfylla kraven som anges i Golvbranschens Riksorganisations (GBR) Branschstandard för golvbeläggningar av plast i våtutrymmen, klass VT.

Golvbranschens Våtrumskontroll, GVK

Golvbranschens Våtrumskontroll, GVK, är ett kvalitetssystem för våtrum som omfattar utbildning och auktorisation av golventreprenörer, krav på utförande och material samt ett system för egenkontroll och stickprovskontroll. I GVK:s skrift Säkra Våtrum, finns detaljerade anvisningar hur ett våtrums skall utformas för att uppfylla BBR:s krav och i övrigt ge god säkerhet mot vattenskador (www.gvk.se). GVK-systemet gäller både våtrum där plastmatta används som ytskikt samt där keramiska material är ytskikt och tätskiktsmassa eller plastmatta används som tätskikt.

Utrymmen som bör vara vattentäta:

Enligt BBR behöver följande ytor ha vattentäta eller vattenavvisande skikt på golv och vägg i följande utrymmen:

  • bad- och duschrum
  • tvättstugor
  • utrymmen för varmvattenberedare
  • toalettrum
  • andra utrymmen som kan utsättas vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten eller hög luftfuktighet
  • utrymmen med större fuktbelastning än normalt, till exempel groventréer (endast krav på vattenavvisande golv)

 

Oberoende tester visar att golv- och väggmattor av vinyl ger det bästa skyddet mot vattenskador oavsett om det används som yt- eller tätskikt.

Tarkett har våtrumsgodkända produkter för golv, väggar och tätskikt.

Om du vill veta mer om säkra våtrum är du självklart välkommen att kontakta oss.

Förslag på kollektioner