Kontrastmarkeringar | Sjukhus

Kontrastmarkeringar | Sjukhus

Kontrastmarkeringar

Kontrastmarkeringar (avvikande ljushet mot omgivande ytor) förenklar tillvaron för synskadade och personer med hjärnskada eller funktionsnedsättning genom att de skapar en tydligare rumsupplevelse. Med kontrastmarkeringar är det lättare att upptäcka och hitta viktiga målpunkter eller ledstråk i ett rum.

Ljushetskontrast på minst 0,40 rekommenderas

En ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS-skalan mellan kontrastmarkeringen och den omgivande ytan bör eftersträvas. Ljushetsvärdet är beroende av kulörtonen i materialet. Tarketts våtrumsväggar Aquarelle och Wallgard finns i färgnyanser med tillräckligt ljushetsvärde som ger rekommenderad kontrastverkan mot vitt sanitetsporslin. Ljushetsvärden finns för samtliga golv och väggprodukter för offentlig miljö från Tarkett.

Krav på kontrastmarkeringar vid ledstråk och på publika toaletter

Enligt BBR (Boverkets Byggregler) ska kontrastmarkeringar finnas i exempelvis ledstråk och bakom toaletter. På toaletter bör det vara en ljushetskontrast mellan sanitetsporslin (oftast vitt) och bakomliggande vägg.
Man bör också eftersträva en skillnad i ljushet mellan golv och vägg. Ett bra sätt att förtydliga rumsupplevelsen för människor med nedsatt orienteringsförmåga är att använda kontrastfärger i väggvinklar.

Om NCS-ljushet

NCS (Natural Colour System) är ett system för att beskriva hur alla ytfärger uppfattas. NCS är ett gemensamt färgspråk som används oberoende av färgfabrikat. Varje färg har en unik siffer- och bokstavskod (t ex S 1040-R20B) som anger färgens visuella svarthet i procent, färgens kulörthet, samt färgens kulörton. Förutom de färgskillnader som anges av NCS-beteckningarna beror kontrasten mellan färger också på att de kan vara olika ljusa. NCS ljushet anges med det visuella ljushetstalet v i ett tal mellan 0-1. Svart har v = 0,0 och vitt har v = 1. En ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS mellan kontrastmarkeringen och den omgivande ytan bör eftersträvas. I Sverige används i första hand NCS för att ange kontrastmarkeringar.

Om du vill veta mer om kontrastmarkeringar på sjukhus är du självklart välkommen att kontakta oss.

Förslag på kollektioner