Taktila och visuella ledstråk | Sjukhus | Golv

Taktila och visuella ledstråk | Sjukhus | Golv

Taktila och visuella ledstråk

Även om man har god syn kan det ibland vara svårt att hitta rätt vid ett sjukhusbesök. Vid nedsatt orienteringsförmåga blir det ännu svårare. Taktila och visuella ledstråk hjälper till att hitta fram till strategiska målpunkter som entré- och hissdörrar, receptionsdiskar, toalettdörrar samt dörrar till utrymningsvägar och informationsställen. Även korridorer och andra viktiga gångvägar bör förses med denna typ av vägvisare. 

Taktil innebär att ledstråket ska kunna kännas med en blindkäpp. Visuell innebär att ledstråket ska ha tillräcklig ljushetskontrast mot det övriga golvet så att människor med nedsatt syn eller kognitiv förmåga lättare ska kunna orientera sig. En ljushetskontrast enligt NCS om minst 0,40 mellan ledytan och det omkringliggande golvet bör eftersträvas.

I dagsläget finns ingen specifikation på hur ledstråken skall utformas. Därför måste arkitekter, leverantörer och beställare själva utveckla tekniska lösningar.

Olika golvtekniska lösningar

Tarkett erbjuder en 305 mm bred remsa av PVC – Tarkett Tactile Strip. Remsan kan fällas ner i befintlig beläggning eller i samband med nyläggning och kan svetsas eller fogförslutas. Den kan även tejpas eller limmas ovanpå befintligt golv. 

Andra exempel på ledstråk är att infoga en några decimeter bred golvremsa i avvikande färg och sedan svetsa parallella spår i remsan. Svetstråden kan skäras endast en gång för att ge viss taktilitet i ytan. 

Att montera ledstråk med lim eller tejp ovanpå den befintliga golvläggningen kan ibland vara att föredra av praktiska eller tidsmässiga skäl. En tredje lösning är att limma eller skruva fast lösa profillister i metall, till exempel någon av Tarketts övergångslister i parallella stråk på golvytan.

Om du vill veta mer om taktila och visuella ledstråk inom sjukvård är du självklart välkommen att kontakta oss.

Förslag på kollektioner