Korridorer

Korridorer

Livligt trafikerade korridorer på en arbetsplats behöver hållbara golv som tål tung gångtrafik och är lätta att rengöra och underhålla. Med tanke på deras närhet till privata kontor bör man tänka på att välja golv som är särskilt utformade för att minska buller. Dessutom är olika designer som skapar en känsla för rytm ett utmärkt sätt att bryta upp visuell enformighet.

Att tänka på
När du väljer en golvlösning för korridorer glöm inte att tänka på följande:
  • Noise reduction
  • Mix of colours and textures
  • Resistance to traffic and equipment
  • Fire resistance
  • Easy to clean and maintain
Verktyg