Gamla linoleumgolv blir ny råvara

Gamla linoleumgolv blir ny råvara

Restart

ReStart Linoleum

Med hjälp av insamlingssystemet ReStart Linoleum kan vi ta tillbaka gamla linoleumgolv och använda dem i tillverkningen. 

Idag har vi nått långt. Från och med sommaren 2021 kan vi samla in och återvinna inte bara installationsspill utan även uttjänta linoleumgolv, tack vare vårt återvinningsprogram ReStart. Ett linoleumgolv från Tarkett har en teknisk livslängd på 30 år och kan därefter till 100 procent återvinnas till råvara för nya produkter.
Hela tillverkningsprocessen från råvaruutvinning till återvinning sker i enlighet med etablerade miljömärkningar. Hållbarhetsprestandan gäller förstås även användning. När golvet är installerat behövs varken installationsbehandling eller skötsel med vax eller polish.

Samtliga av Tarketts linoleumgolv är miljömärkta med Svanen och certifierade enligt minst Cradle to Cradle silver. 

Hållbarhet

Hållbarhetsarbete i Narni

Även om linoleum generellt är ett hållbart material finns det många parametrar att vrida på för att ytterligare minska produktens klimatavtryck Detta arbete sker kontinuerligt i den produktutveckling och tillverkning som sker i italienska Narni.

 

Hållbar produktutveckling

I kollektionen Originale har pigment och ytbehandling valts ut för att uppnå kraven i Cradle to Cradle guld. Originale var den första linoleumkollektionen i världen att få denna certifiering. 

 

Tillverkning enligt FN:s hållbarhetsmål

Linoleum har tillverkats i Narni sedan 1898. Idag ger anläggningen direkt sysselsättning till hundrafemtio anställda och all verksamhet sker enligt FN:s hållbarhetsmål. 

Linoleum ger klimatvinster

Räknar man hela processen med råvaruutvinning, transporter och linoleumproduktion, hamnar Tarketts linoleum (2,5 mm) på negativa utsläpp av växthusgaser.

Hur är det möjligt?

Främst beror det på att materialet tillverkas av naturlig råvara (som binder koldioxid under sin tillväxt) och återvunnen råvara. Men också på grund av anläggningens förnybara elproduktion samt energi som genereras och tas till vara under återvinningsprocessen. Mellan 2010 och 2020 reducerade vi våra växthusgasutsläpp för linoleum med 60 %.
 

Linoleum ger klimatvinster

Klimatneutral produktion

I Narni producerar vi 34 % av vår el och återcirkulerar 100 % av det vatten vi använder. När vi återvinner våra egna produktionsrester kokas de i ett enormt kärl. Energin tas till vara och används i ett geotermiskt energisystem som hettar upp våra ugnar. Övrig energi kommer till 100 procent från förnybara källor. Förr använde vi cirka 80 miljoner liter dricksvatten varje dag, bland annat till att tvätta utrustning. Idag återcirkuleras allt vatten och vi använder även en viss del regnvatten från en kulvert. Inget produktionsavfall hamnar på deponi.

Bidrar till en bättre inomhusmiljö

Det senaste decenniet har Tarkett arbetat medvetet för att alla våra material ska bidra till inomhusmiljöns luftkvalitet. Linoleum har ultralåga VOC-nivåer som ligger mer än 100 gånger lägre en den mest strikta branschstandard. Linoleum har naturligt antibakteriella egenskaper mot vanliga bakterier som E. coli och MRSA. Ett ytterligare bidrag till inomhusmiljön är våra lösningar för isolering av värme och ljud som sparar både energi och reducerar buller.

Du kanske också är intresserad av:

LINOLEUM MED NY MATT YTA OCH MER FÄRG
Ny matt yta & mer färg | Linoleum för golv och vägg

Där, i den lilla staden Narni tillverkas Tarketts linoleumgolv enligt originalrecept sedan 1898. Här finns en gedigen kunskap, stolt hantverkstradition och framförallt en stor passion för linoleum.

Ny EPD för Tarketts Linoleum
Ny EPD för Tarketts linoleum – nu med klimatbesparing i A1-A3

En ny EPD (Environmental Product Declaration) har tagits fram för Tarketts linoleumgolv. EPD:n visar att Tarketts linoleum 2,5 mm har ett negativt koldioxidutsläpp under ”Cradle to Gate” dvs A1-A3.

återvinning av linoleumgolv
Återvinning av utrivna linoleumgolv

Nu blir vi först i Norden med att samla in utrivna linoleumgolv för att använda som råvara vid produktionen av nya golv

Återvinning av installationsspill linoleumgolv
Återvinning av installationsspill från linoleumgolv

Som första tillverkare i Norden samlar vi in installationsspill från linoleumgolv för att använda som råvara vid produktionen av nya golv

Klassiska och moderna linoleummönster
Klassiska och moderna linoleummönster

Känslan av linoleum är att du rör vid ett naturmaterial. I dagens golv syns både designtradition och samtida ideal. Läs mer här.

Linoleum på förskolor, flygplatser och kontor
Linoleum på förskolor, flygplatser och kontor

Från slutet av 1800-talet fram till 1970-talet fyllde linoleum på många sätt den roll som plastgolv fyller idag. Funktionen i historiska linoleumgolv har uppgraderats för att möta dagens standard.

Gamla linoleumgolv blir ny råvara
Gamla linoleumgolv blir ny råvara

Med hjälp av insamlingssystemet ReStart Linoleum kan vi ta tillbaka gamla linoleumgolv och använda dem i tillverkningen.